Banner Banner Banner

 

 

Ceremonie militară de învestire în funcţia de comandant (rector)

la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 Luni, 14 martie 2016, la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a avut loc ceremonia militară de numire în funcţia de comandant (rector) al instituţiei.

În timpul ceremoniei, Secretarul General al Ministerului Apărării Naţionale, domnul Codrin–Dumitru MUNTEANU, a dat citire ordinului ministrului apărării naţionale de numire în funcţia de comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a domnului colonel prof.univ.dr. Gheorghe CALOPĂREANU.

Astfel, începând cu data de 09.03.2016, domnul colonel prof.univ.dr. Gheorghe CALOPĂREANU se eliberează din funcţia de locţiitor al comandantului şi se numeşte în funcţia de comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

La festivitate au participat şeful Direcţiei Resurse Umane, domnul general – maior Marian Tase, reprezentanţi ai fiecărei structuri din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, studenţi, cursanţi şi cadre didactice.

 

***

Date biografice: colonel prof.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu

– comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Funcţii relevante:

 

- 1991-1994, asistent univ. la Catedra de conducere logistică, Academia de Înalte Studii Militare;

- 1994-1996, ofiţer de stat major, Statul Major General;

- 1997-2001, Instructor, Cursul brigadă forţe terestre, Centrul Regional de Pregătire NATO/ PfP;

- 2001- 2002, Şef curs Joint, Centrul Regional de Pregătire NATO/ PfP;

- 2002-2004, Director de curs / Instructor, Şcoala NATO, Oberammergau, Germania;

- 2005-2010, Şeful Departamentului de management al crizelor şi operaţii multinaţionale, Universitatea Naţională de Apărare;

- 2010 – 2016, locţiitor al comandantului Universităţii Naţionale de Apărare.

 

Învăţământ şi cercetare ştiinţifică:

 

 • Asistent universitar, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1991
 • Lector universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006
 • Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu” al Revistei „Gândirea Militară Românească”, 2009
 • Conferenţiar universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2010
 • Diploma de nominalizare pentru Premiul „General de corp de armată Grigore Sichitiu” al Revistei „Gândirea Militară Românească”, 2011
 • Profesor universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2013
 • Doctor abilitat (dr. habil.), atestat de abilitare pentru conducător de doctorat, 2013
 • Autor a patru cărţi în domeniul securităţii naţionale şi euroatlantice şi a numeroase articole, eseuri, comunicări ştiinţifice şi cursuri în limbile română şi engleză.

 

Decoraţii militare:

 

 • Medalia de Merit a Forţelor Terestre ale SUA, 2004
 • Emblema de Onoare a Armatei României, 2007
 • Emblema de Onoare a Logisticii, 2011
 • Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, 2013
 • Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene, 2013.

 

 

***

 

 back