Banner Banner Banner

 


Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

reprezentată la Conferinţa anuală a comandanţilor

Centrelor de pregătire şi educaţie din Parteneriatul NATO

1-3 martie 2016 - Tirana (Albania)


Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a fost reprezentată la Conferinţa anuală a comandanţilor Centrelor de pregătire şi educaţie din Parteneriatul NATO (CC PTEC), eveniment organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare, în perioada 1-3 martie 2016, la Tirana (Albania).

Directorul Departamentului regional de management al crizelor şi operaţii multinaţionale (DRMCOM), colonel prof.univ.dr. Pascu Furnică şi directorul Departamentului regional de studii pentru managementul resurselor de apărare (DRESMARA), colonel conf.univ. dr. Florin-Eduard Grosaru, au participat la CC PTEC, alături de  ofiţeri din comandamentele NATO şi din facilităţile de educaţie şi instrucţie ale NATO, din ţările membre şi partenere.

Conferinţa anuală a comandanţilor centrelor de pregătire şi educaţie din Parteneriatul NATO reprezintă un forum anual de discuţii şi coordonare privind problematica educaţiei şi instrucţiei în NATO şi are scopul de a stabili direcţiile de cooperare în domeniul educaţiei şi instruirii, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale NATO trasate prin “Conceptul Consiliului Alianţei Nord-Atlantice”.

S-au discutat direcţiile de integrare a eforturilor pentru alinierea tuturor PTEC la arhitectura NATO de educaţie în vederea satisfacerii cerinţelor actuale şi viitoare de educaţie şi instruire în cadrul alianţei şi parteneriatului.

Comandanţii Centrelor de pregătire şi educaţie din Parteneriatul NATO au avut ocazia de a interacţiona cu participanţii la Conferinţa NATO pentru Exerciţii şi Instruire (NTEC) şi Conferinţa NATO pentru Educaţie şi Instruire Individuală (NITE). CC PTEC a permis reprezentanţilor naţiunilor partenere în calitate de beneficiari ai eforturilor de formare şi de cooperare să interacţioneze cu oficialii NATO care au oferit informaţii actualizate referitoare la experienţele şi bunele practici acumulate în domeniul educaţiei şi pregătirii.

Tema din acest an a fost “Building the Education and Training Production Picture”, o continuare a subiectelor abordate în anii 2014 şi 2015: “Shaping the NATO Individual Training and Education landscape for the future” şi “Delivering the NATO Individual Training 4Rs: Right Training Right People, Right Time, Right place”.

DRMCOM şi DRESMARA sunt oficial recunoscute de NATO ca fiind două din cele treizeci de Centre de educaţie şi instruire din Parteneriatul NATO - PTEC existente pe plan internaţional.

Din 30 de centre de pregătire partenere, 9 au cursuri acreditate NATO SELECTED, 2 din România (DRMCOM şi DRESMARA), iar din totalul a 109 cursuri, 10 au loc în România, în cadrul celor două departamente.

DRMCOM este specializat în perfecţionarea şi pregătirea personalului militar şi civil, din ţară şi străinătate în domeniile doctrină şi proceduri de comandă şi control în NATO, planificarea şi conducerea acţiunilor militare intercategorii de forţe şi multinaţionale, managementul crizelor, cooperare civil-militar (CIMI]C) şi operaţii de stabilitate, securitate, tranziţie şi reconstrucţie.

DRESMARA are misiunea de perfecţionare a pregătirii personalului militar şi civil din structurile de conducere, cu atribuţii în domeniul planificării apărării, managementului resurselor de apărare şi utilizarea terminologiei de management şi a terminologiei militare specifice structurilor NATO.


 

 back