Banner Banner Banner

 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS”

la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

 

Facultatea de securitate şi apărare şi Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” au organizat în perioada 14-15.04.2016, a XII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale Strategii XXI cu tema „STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS”.

Manifestarea ştiinţifică oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securităţii şi apărării, managementului crizelor şi prevenirii conflictelor, sistemelor informaţionale şi a securităţii cibernetice, dreptului internaţional public, fenomenului militar contemporan, precum şi în domenii conexe acestora.

Programul evenimentului a inclus inaugurarea de către comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi directorul executiv Info World a Laboratorului de management al crizelor, prevenirea conflictelor şi cyber security „Alexandru Ioan Cuza”, în care se vor desfăşura ore de specialitate ale programelor de studii de licenţă, master, doctorat şi ale cursurilor postuniversitare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

***În prezent lumea asistă la transformări radicale în domeniul strategic al securităţii la nivel global, regional, cu interes deosebit pentru nivelul nostru naţional. Crizele din Spaţiul Est-European, dar şi din Orientul Mijlociu, aduc atingere, chiar dacă nu le vedem direct, şi intereselor şi obiectivelor organizaţiilor internaţionale din care facem parte, şi, implicit, ale României. Securizarea şi asigurarea stabilităţii atât în flancul estic al Uniunii Europene, cât şi al Alianţei Nord Atlantice, se realizează nu numai în interior Spaţiului Euro Atlantic, ci şi în imediata vecinătate, sau oriunde apar ameninţări care prin necontracararea lor corectă şi lipsa desfăşurării unui management al crizelor performant, mai devreme sau mai târziu, vor afecta şi interesele noastre de securitate.

Tocmai de aceea am intitulat conferinţa în acest mod şi am pregătit conferinţa pe cele 11 secţiuni, în încercarea de a aborda comprehensiv domeniul securităţii şi apărării, al managementului crizelor şi prevenirii conflictelor, încercând să asigurăm astfel, pe baze ştiinţifice, fundamentarea viitoarelor decizii ale liderilor, şi, binenţeles, formarea experţilor de azi care să ne poată garanta liniştea, securitatea si stabilitatea zilei de mâine.

Laboratorul de management al crizelor, prevenirea conflictelor şi cyber security „Alexandru Ioan Cuza” asigură infrastructura necesară desfăşurării de către sudenţi a aplicaţiilor practice, a exerciţiilor şi a simulărilor în managementul crizelor, în abordarea acţiunilor preventive, dar şi reactive, pe care ar trebui să le aibă liderii şi specialiştii în domeniu, astfel încât, după absolvirea programelor noastre de studii, să aibă cunoştinţe despre modul cum se poate desfăşura un management eficient. Îi antrenăm în analiza la nivel strategic în abordarea politico-militară, a managementului crizelor şi în formarea competenţelor necesare furnizării expertizei pentru lideri.***, a precizat domnul colonel prof.univ.dr. Ghiba Daniel, prodecanul Facultăţii de securitate şi apărare, în cadrul conferinţei de astăzi.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului Carol-Teodor Peterfi, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 2013, ca membru al OPCW - Organisation for the Prohibition of Chimical Weapons

La manifestare au participat personalităţi din mediul academic, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici şi specialişti din ţară şi din străinătate, experţi militari şi civili, doctoranzi, studenţi şi cursanţi, diplomaţi militari acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale şi ai mass-media.

Evenimentul ştiinţific a fost organizat pe următoarele secţiuni: Theoretical Aspects of Security and International Relations, Processes and Phenomena of Globalization, European and Euro-Atlantic Integration, Geopolitics, Geostrategy and Defense Studies, Crisis Management and Conflict Prevention, NATO Policies and Strategies, Public International Law, Public and Intercultural Communication and Social Security, Information Systems, Intelligence, and Cyber Security, Defense Resource Management, Education Sciences.

Din cele peste 200 de articole înscrise, în urma evaluărilor au fost acceptate 124 articole, publicate în trei volume, ce pot fi accesate la adresa  http://www.strategii21.ro/index.php/en/conference-proceedings. Articolele Conferinţei Strategii XXI sunt indexate, începând cu anul 2012, în baza de date internaţionale ProQuest Central.

 

 

 

 

 back