Banner Banner Banner

 

 

Simpozionul internaţional

Provocări majore pentru securitatea spaţiului euroatlantic

 

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Simpozionul internaţional „Provocări majore pentru securitatea spaţiului euroatlanticîn ziua de 26 mai 2016, în Sala Senatului Universităţii.

La activitate au conferenţiat, alături de cercetători din cadrul CSSAS, reprezentanţi din Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea din Bucureşti, Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” şi reprezentantul Centrului Militar de Studii Strategice de Securitate din Universitatea de Apărare, Brno, Cehia.

Simpozionul a reunit, într-o manifestare ştiinţifică, specialişti din domenii variate – apărare, ordine publică, siguranţă naţională, cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior militar şi civil - ceea ce a făcut ca schimbul de informaţii şi opinii să fie unul de marcă şi clar diseminat în diferite medii ştiinţifice.

Principalele aspecte care au fost abordate au fost cele privind dinamica în evoluţia mediului de securitate internaţional, provocările şi vulnerabilităţile la adresa securităţii spaţiului euroatlantic, riscuri şi ameninţări potenţiale pentru mediul de securitate al unor state din regiune.

Dintre schimbările majore ale secolului XXI şi cele mai importante ameninţări la adresa securităţii au fost amintite problema terorismului, a relaţiilor NATO – Rusia, criza refugiaţilor, dar şi problema poluării şi a degradării mediului. Chiar dacă globalizarea şi evoluţia tehnologiei oferă oportunităţi ample pentru evoluţii pozitive în domeniul securităţii, lumea devine din ce în ce mai complexă, mai provocatoare şi mai puţin sigură.

Actuala criză europeană a refugiaţilor este complexă, având cauze sistemice, cuprinzând nu numai ţările de destinaţie ci şi ţările de tranzit şi chiar cele de origine pe probleme precum resursele umane, economia, mediul, conflictele sociale, etc., integrarea refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil în sociatăţile ţărilor de destinaţie, în special pe piaţa forţei de muncă fiind dificilă.

S-a apreciat că noua Strategie UE asupra politicii externe şi de securitate constituie o provocare în sine deoarece această nouă strategie a UE, a cărei publicare este aşteptată în iulie 2016, reprezintă echivalentul european al unei mari strategii. Vorbitorii au subliniat că este necesară elaborarea unei strategii de securitate globală, care să stabilească obiective pe termen lung, sub presiunea actualelor crize interne şi internaţionale, într-o perioadă caracterizată deja de un profund dezechilibru între resurse, mijloace şi moduri de acţiune care cresc riscul ca noua strategie a UE să nu aibă relevanţa şi impactul aşteptate.

Lucrările prezentate vor fi publicate în numărul 2/2016 al revistei Impact Strategic, publilcaţie editată de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi care poate fi citită la adresa http://cssas.unap.ro/ro/is.htm.

 

 

 

 

 back