Banner Banner Banner

 

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

„SECURITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ, SNEE - 2016“

 

Facultatea de securitate şi apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” organizează, în data de 10 iunie 2016, între orele 12.00-16.00Sesiunea de comunicări ştiinţifice„SECURITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ, SNEE - 2016“.

Manifestarea ştiinţifică oferă cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice întreprinse de studenţii şi masteranzii de la programele de studii din facultate: Securitate şi apărare; Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor; Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării; Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării; Managementul programelor şi proiectelor, precum şi de către doctoranzi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti în domeniu.

Persoana de contact este prodecanul pentru cercetare ştiinţifică al Facultăţii de securitate şi apărare, col. conf. univ. dr. Daniel GHIBA, tel.: 0723.397.398.

Jurnaliștii interesați să asiste la eveniment, sunt așteptați vineri 10 iunie 2016, între orele 11.30 - 12.00, la sediul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, intrarea dinspre Monumentul Eroilor Patriei.

back