Banner Banner Banner

 

 

EXERCIŢIU COMUN ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

LA UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I"

 

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au organizat miercuri 8 iunie 2016, un exerciţiu comun în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu tema: „Managementul unor situații de urgență determinate de cauze naturale (cutremure/căderi de meteoriți) și/sau tehnologice (explozii/incendii). Formularea propunerilor pentru perfecționarea conținutului planurilor de cooperare și al planurilor de răspuns la urgențe civile”.

Exercițiul a fost condus de către Valentin Toma, cadru tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor și s-a derulat în trei etape:

1. Prezentarea facilităților de pregătire a studenților pentru participarea la procesele de luare a deciziilor și de conducere /coordonare integrată a intervenției în situații de urgență;

2. Desfășurarea exercițiului de intervenție și de cooperare cu ISU București – Ilfov pentru înlăturarea efectelor produse de căderea unor meteoriți care au provocat cutremure, explozii și incendii.

3. Expuneri și dezbateri privind managementul integrat al situațiilor de urgență susținute de:

- locțiitorul comandantului Universității Naționale de Apărare „Carol I”, domnul colonel prof.univ.dr. Daniel Dumitru;

- prodecanul pentru cercetare științifică al Facultății de securitate și apărare, domnul col. conf.univ.dr. Daniel Ghiba;

- reprezentantul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, domnul lt. col. dr. Daniel Dănăilă;

- reprezentantul Centrului National Militar de Comandă (nuleu), domnul lt. col. Radu Răzvan;

- directorul onorific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, domnul prof. dr. Gheorghe Mărmureanu.

Prodecanul pentru cercetare științifică al Facultății de securitate și apărare, domnul col. conf.univ.dr. Daniel Ghiba a precizat în cadrul expunerii sale: [...este extrem de necesară implementarea unui sistem național integrat de management al crizelor, în scopul asigurării capacității de acțiune în orice situație. Acesta va trebui să cuprindă, într-o rețea integrată, funcționlă, eifcientă și eficace, toate structurile – civile și militare cu atribuții în acest domeniu. Acest sistem național integrat de management aal crizelor va trebui proiectat pentru a asigura coordonarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură, pentru prevenirea pericolelor, controlul și înlăturarea manifestărilor negative și managementul consecințelor...].

La activitate au fost prezenţi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ai Direcţiei Domenii şi Infrastructuri, ai Detaşamentului “13 Septembrie” (cu o autospecială cu apă şi spumă, o autospecială de lucru şi salvare de la înălţime, o autosanitară), cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi personalul UNAp “Carol I”. 

 

 

 

 back