Banner Banner Banner

 

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

„SECURITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ, SNEE - 2016“

 

Facultatea de securitate şi apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” a organizat Sesiunea de comunicări ştiinţifice „SECURITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ, SNEE - 2016“, vineri 10 iunie 2016.

Manifestarea ştiinţifică a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice întreprinse de studenţii şi masteranzii de la programele de studii din facultate: Securitate şi apărare; Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor; Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării; Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării; Managementul programelor şi proiectelor, precum şi de către doctoranzi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti în domeniu.

În prima parte a conferinței au susținut alocuțiuni: col. conf. univ.dr. Daniel Ghiba, prodecanul pentru cercetare științifică al Facultății de securitate și apărare, col. prof. univ.dr. Constantin Popescu, decanul Facultății de securitate și apărare, col. prof. univ.dr. Valentin Dragomirescu, prorectorul pentru cercetare științifică al Universității Naționale de Apărare „Carol I” și gl. bg. Nelu Bîrlă, locțiitorul șefului Direcției instrucție și doctrină a Statului Major General.

În cea de-a doua parte a sesiunii de comunicări științifice, studenții și masteranzii programelor de studii: Managementul crizelor și prevenirea conflictelor (master), Securitate și apărare (licență și master), Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării (licență), Comunicare publică în domeniul securității și apărării (master) și Managementul programelor și proiectelor (master) au susținut prezentări, conferința cumulând peste 150 de lucrări științifice.

Mulțumim tuturor participanților!

 

 

 

 back