Banner Banner Banner


 

Cooperare între România şi Republica Moldova

în domeniul dreptului internațional umanitar

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat joi, 13.10.2016, cea de-a doua parte a sesiunii extraordinare comune a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar din România şi a Comitetului naţional de consultanţă şi coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar din Republica Moldova.

Scopul acestei sesiuni extraordinare comune a fost de a pune bazele unei colaborări între Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar din România şi Comitetul naţional de consultanţă şi coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar din Republica Moldova, precum şi de a dezvolta cooperarea dintre cele două state în domeniul dreptului internaţional umanitar.

Prima parte a întâlnirii reprezentanţilor dintre cele două organe consultative în domeniul dreptului internaţional umanitar s-a desfăşurat la sediul Ministerului Justiţiei, minister care deţine preşedinţia Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar din România. Activitatea a fost deschisă de către președintele în exercițiu al Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, domnul Secratar de stat al Ministerului Justiției, Florin-Aurel Moțiu.

De asemenea, menționăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se află sediul Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU), iar Centrul de Drept Internaţional Umanitar din institutia noastră îndeplineşte atribuţiile Secretariatului permanent al acestei comisii.

          În acest context, la sediul instituției noastre, în Sala Senatului, locțiitorul comandantului (rectorului) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, domnul colonel profesor universitar doctor Daniel Dumitru, a prezentat mesajul comandantului (rectorului), transmițând participanților, pe această cale, mult succes în activitatea pe care o desfășoară.

În cadrul evenimentului au fost abordate problematici privind educația juridică și inițiativele ce trebuie luate la nivel instituțional, precum și identificarea de soluții pentru diseminarea dreptului internațional umanitar în licee și școli. Realizarile în ceea ce privește educația jurdică neinformală au fost prezentate de către secretarul de stat al Ministerul de Justiție, domnul Adrian Baboi Stroe, în calitate de invitat special.

Astfel, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Matei Cristea, a prezentat pe scurt Declarația Școli Sigure (Safe School Declaration - SSD) și liniile directoare pentru protecția școlilor și universităților în timpul conflictelor armate. Domnia sa a precizat că SSD a fost adoptată în cursul unei conferințe organizate la Oslo anul trecut.

Principalul scop al  liniilor directoare este de evita riscul tranformării unităților de învățământ în obiectivele militare prin folosirea acestora în scopuri militare de către forțele armate implicate într-un conflict.

Cu prilejul vizitei la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” au fost prezentate de către șeful Centrului de Drept Internațional Umanitar, locotenent colonel Mădălina-Daniela Ghiba, misiunea, obiectivele și activitățile specifice ale structurii pe care o conduce. Totodată, s-a precizat că Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a inclus în programele de studii universitare și postuniversitare disciplina drept internațional umanitar, precum și faptul că se desfășoară manifestări științifice la nivel academic, prin care se diseminează dreptul internațional umanitar și domeniile conexe acestuia.

În încheierea sesiunii extraordinare comune, reprezentantul delegației Republicii Moldova, vice-ministrul Justiției, domnul Anatolie Munteanu, a mulțumit președintelui Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar pentru inițiativa întâlnirii celor două organisme consultative din România și Republica Moldova, și, totodată, a mulțumit și a felicitat atât Universitatea Națională de Apărare „Carol I” cât și Centrul de Drept Internațional Umanitar pentru activitățile pe care le desfășoară în vederea promovării dreptului internațional umanitar, fapt consemnat și în Cartea de Onoare a instituției.

 

 

   back