Banner Banner BannerPrelegere a domnului Eduardo Yrezabal, reprezentantul în România

al Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR)

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 13 februarie 2017

 

La invitația comandantului Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în data de 13 februarie 2017, reprezentantul în România al Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), domnul Eduardo Yrezabal, a susținut prelegerea „Rolul și misiunile UNHCR în managementul crizelor”. Activitatea face parte din programa cursului Managementul crizelor, organizat de către Departamentului regional de management al crizelor și operații multinaționale din cadrul instituției noastre.

În intervenția domniei sale, Eduardo Yrezabal le-a vorbit celor prezenți despre amploarea crizei actuale a refugiaților la nivel mondial și, de asemenea, a accentuat asupra schimbării în abordarea problematicii refugiaților, ca urmare a creșterii importanței programelor de dezvoltare și de investiții ale comunității internaționale, în țările de primire a acestora.

Evenimentul a reunit în Aula universitară cadre didactice, cercetători științifici, studenți și cursanți ai programelor de studii din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

***

Departamentul regional de management al crizelor și operații multinaționale are misiunea de a pregăti și perfecționa personal militar și civil, din țară și străinătate, în domeniile conducere și stat major la nivelurile operativ și tactic, în context multinațional întrunit.

Cursurile departamentului sunt aliniate cerințelor de pregătire NATO și UE, fiind organizate pe diverse discipline: doctrină, proceduri de comandă și control în NATO și UE, operații multinaționale, planificarea și conducerea operațiilor militare întrunite multinaționale, managementul crizelor, cooperare civili-militari sau operații de stabilitate, securitate, tranziție și reconstrucție. 

 

 

 

   back