Banner Banner Banner


MASA ROTUNDĂ

„Importanta dreptului internațional umanitar în actualul mediu internațional de securitate”

12 mai 2017

 

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” prin Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naționale, a organizat, în data de 12 mai 2017, cea de–a treia ediţie a mesei rotunde cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate". Această manifestare ştiinţifică a fost dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internaţional umanitar.

În deschiderea evenimentului locțiitorul comandantului Universității Naționale de Apărare „Carol I”, domnul col. prof. univ. dr. Daniel DUMITRU a prezentat mesajul rectorului universităţii. În mesaj rectorul a subliniat, printre altele, rolul deosebit pe care îl are universitatea, prin Centrul de Drept Internaţional Umanitar, în pregătirea personalului Ministerului Apărării Naţionale în domeniul dreptului internațional umanitar, în organizarea și desfășurarea programelor de învățământ, precum şi în diseminarea dreptului internaţional umanitar prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şi manifestări ştiinţifice.

Lucrările mesei rotunde din acest an fost deschise de domnul Nicolae NASTA, Secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale – Şeful Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, care a subliniat importanţa respectării şi aplicării normelor de drept internaţional umanitar la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, având în vedere că România participă cu forţe armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.  

Vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (SNCRR), domnul       col. (r.) Dan AXINTE a prezentat un scurt istoric al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, precum şi rolul deosebit al acestui organism internaţional în „promovarea şi întărirea dreptului internațional umanitar şi a principiilor umanitare universale”.  În încheiere, domnul col. (r.)  Dan AXINTE a precizat: „după cum se prezintă situaţia la nivel mondial, ca reprezentant al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – aş dori să subliniez, încă odată, rolul important al Mişcării Internaţionale de Cruce Roţie şi Semilună Roşie în acordarea protecţiei şi asistenţei umanitare celor năpăstuiţi, dar şi necesitatea imperioasă de a susţine şi de a promova dreptul internaţional umanitar în cadrul  publicului larg”. De asemenea, manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de prezenţa a unor reprezentanţi marcanţi ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cum ar fi doamna Raluca STRATULAT – asistent al preşedintelui SNCRR şi domnul Ioan Silviu LEFTER – director general al  SNCRR .                  

Totodată, precizăm că evenimentul a avut o abordare comprehensivă şi multidisciplinară, participând experţi şi cadre didactice universitare în domeniul dreptului internaţional umanitar şi în domeniile conexe acestuia, atât din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi din mediul civil.

La eveniment au participat reprezentanţi din structurile centrale şi ale categoriilor de forţe din Ministerul Apărării Naţionale, membri ai Comisiei Naţionale de Drept International Umanitar (reprezentanți din: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale), cadre didactice universitare (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza”), reprezentanţi din structurile Ministerului Afacerilor Interne (I.G..P.R., Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigrări), reprezentanți ai Serviciului de Pază şi Protecţie, ai organelor de specialitate ale administraţiei centrale publice (Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor), ai unor organizații neguvernamentale (Societatea Naţională de Cruce din România), studenți etc.

Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de un real interes din partea participanților, având în vedere diversitatea și actualitatea temelor care au fost prezentate de keynote speakers, cum ar fi: „Protejarea patrimoniului cultural comun al umanităţii pe timpul conflictelor armate” – a expus domnul prof. univ. dr. Cristian JURA (Secretar de Stat al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării), „Dreptul internaţional umanitar şi noile tipuri de conflicte armate” - prelegere susţinută de domnul comisar şef de poliţie conf. univ. dr. Nicolae David UNGUREANU (Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza), „Provocări de extindere a practicii teritoriale a Curţii Penale Internaţionale” – prelegere susţinută de doamna conf. univ. dr. av. Beatrice ONICA JARCA (Universitatea „Nicolae Titulescu”), „Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat, prin mijloacele dreptului internaţional penal” – a expus doamna lect. univ. dr. Daniela – Anca DETEŞEANU (Prodecan al Facutăţii de Drept din Universitatea Bucureşti), „Studii de caz în aplicarea dreptului internaţional umanitar” – a expus doamna Raluca STRATULAT (asistent personal al ASR Principesa Moştenitoare a României) şi „Terorismul şi dreptul internaţional umanitar” – prelegere susţinută de lt.col. conf. univ. dr. Marius Valeriu PĂUNESCU  (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) etc.

Totodată, în cadrul lucrărilor manifestării ştiinţifice s-a evidenţiat faptul că, în acest an, ziua de 14 mai are o semnificaţie deosebită, deoarece în această zi se împlinesc 10 ani de când îşi desfăşoară activitatea Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU) din România, prilej cu care locțiitorul comandantului Universității Naționale de Apărare „Carol I”, domnul col. prof. univ. dr. Daniel DUMITRU a felicitat CNDIU pentru activitatea desfăşurată şi a urat succes acesteia în atingerea obiectivelor propuse. În anul 2017,  președinția CNDIU este deţinută de Ministerul Afacerilor Interne, la nivel de secretar de stat, preşedintele în exerciţiu al CNDIU fiind chestorul de poliţie Cornel – Gabriel CIOCOIU.        

Cu această ocazie, doamna subcomisar de poliţie Cristina PALAGHIE, în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne şi membru permanent în CNDIU din partea acestui minister, a prezentat cadrul normativ de funcţionare şi organizare a acestei comisii, realizările și perspectivele activității comisiei. Domnia sa a evidenţiat rolul esenţial al Ministerului Afacerilor Interne în Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar în elaborarea şi promovarea proiectului legislativ de marcare a Zilei de 14 mai ca zi dedicată Zilei dreptului internaţional umanitar. De asemenea, doamna subcomisar de poliţie Cristina PALAGHIE a transmis felicitări din partea preşedintelui Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar Centrului de Drept Internaţional Umanitar pentru iniţiativa  de a organizarea un astfel de eveniment, prin care să fie diseminate aspecte ale dreptului internațional umanitar.

Participanţii la manifestarea ştiinţifică au beneficiat de mape şi materiale documentare oferite de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi România.

Lucrările mesei rotunde au fost moderate de şeful Centrului de Drept Internaţional Umanitar, lt.col. (Just. Mil.) drd. Mădălina-Daniela GHIBA.

În urma dezbaterilor din cadrul manifestării ştiinţifice a rezultat că, dreptul internaţional umanitar este un domeniu foarte important pentru întrega umanitate, fiind utilă şi necesară diseminarea acestuia şi a domeniilor conexe, prin diferite activități, având în vedere dinamica evenimentelor din mediul internaţional de securitate care oferă provocări noi în interpretarea şi aplicarea normelor de drept internaţional umanitar. 

Evenimentul a fost sponsorizat de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa.

 

 

   back