Banner Banner Banner

 

 

Simpozionul internațional

„Cooperarea interinstituţională - instrument de realizare a securităţii la nivel național și internațional”

  

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat în ziua de 25 mai 2017, prin Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, simpozionul internațional „Cooperarea interinstituțională - instrument de realizare a securităţii la nivel național și internațional”.

Scopul evenimentului a fost de a facilita înțelegerea aprofundată a unor aspecte privind problematica cooperării interinstituționale la nivel național și internațional. De asemenea, manifestarea a contribuit la constituirea unui cadru de îndrumare și schimb de opinii între specialiști, la promovarea culturii strategice și de securitate și la diseminarea rezultatelor expertizei profesionale și cercetării științifice a practicienilor și teoreticienilor în domeniul securității și apărării.

Principalele aspecte abordate au fost cele privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile considerate a fi critice pentru securitatea naţională şi internaţională, de asemenea și necesitatea sporirii cooperării interinstituţionale în domeniul securității și apărării.

Pe parcursul evenimentului a fost reliefată necesitatea dezvoltării si întăririi cooperării interinstituționale în domeniul securității și apărării, ca răspuns la riscurile și amenințările la adresa securitizații naționale și internaționale.

La activitate au conferențiat reprezentanți din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. 

 

 

   back