Banner Banner Banner


 

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE

A PROMOŢIEI 120 „MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ - 100”

  

Festivitatea de absolvire a Promoţiei 120 „Mărăști Mărășești, Oituz - 100” a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”, a avut loc astăzi, 21 iulie 2017, pe esplanada din fața Monumentului Eroilor Patriei.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este continuatoarea tradiţiilor Şcolii Superioare de Război, înfiinţată în 1889, fiind la acea vreme a şasea instituţie militară de învăţământ superior din Europa, alături de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino şi Bruxelles. Astăzi, la 128 de ani de la înființare, o nouă promoție de absolvenți își continua parcursul firesc din instituția noastră în structurile Ministerului Apărării Naționale, în misiuni internaționale sau în comandamentele Alianței Nord Atlantice.

După intonarea Imnului de stat al României și oficierea serviciului religios, a luat cuvântul comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, care a subliniat:

„Universitatea noastră a pregătit pe parcursul anului universitar 2016 – 2017, peste 2000 de studenți și cursanți în cadrul programelor de studii universitare de licență, master și doctorat, precum și prin programe postuniversitare și cursuri de specializare [...]

Dragi camarazi absolvenți, faceți parte din Promoția „Mărăști, Mărășești, Oituz - 100”, bătălii care simbolizează curajul și sacrificiul militarilor români pentru a clădi temelia Marii Uniri. Ofensiva de la Mărăști, care s-a încheiat  în 1917, în această perioadă a lunii iulie în care ne aflăm astăzi, a rămas drept una dintre cele mai importante acțiuni militare românești din timpul Primului Război Mondial. Printre cei care atunci au dat jertfa supremă se numără comandanți de corp de armată, de divizie, de regiment, de batalion și de companie, eroi care au scris file de istorie nepieritoare pentru eliberarea de sub dominație străină și făurirea statului național unitar român.

Acum 100 de ani, în Campania din 1917, comandanții celor două armate române, generalii Constantin Cristescu și Alexandru Averescu erau foști profesori ai Școlii Superioare de Război, iar 14 din 15 comandanți de divizie erau absolvenți ai acestei instituții.

Dragi absolvenți, am convingerea că activitatea pe care o veți în continuare, va aduce cinste instituției în care v-ați pregătit. Sunteți obligați la performanță, sunteți vectori de imagine ai învățământului superior militar românesc. Drumul pe care l-ați ales impune standarde profesionale și umane ridicate, performanță și maturitate. Păstrați-vă energia și tenacitatea pentru a aduce, în continuare, plusvaloare Armatei României [...] Vă doresc tuturor succes și împliniri în activitatea pe care o veți desfășura și nu uitați niciodată: “LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT!”

În cele ce au urmat, ministrul apărării naționale, prezent la festivitate, i-a felicitat pe absolvenți pentru eforturile depuse în obținerea rezultatelor și i-a înmânat un stilet şefului de promoţie , domnul locotenent colonel Ciprian Balica. După discursul șefului de promoție, au luat cuvântul șeful Statului Major General și ministrul apărării naționale.

În cea de-a doua parte a activității, au fost oferite o serie de premii, din partea Asociaţiei absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” pentru cele mai valoroase lucrări, iar Asociaţia „Advanced Distributed Learning Romania” a acordat premiul „Inovare şi originalitate în ştiinţă militară”.

La acest important eveniment pentru întreaga comunitate academică a  noastre, au participat ministrul apărării naţionale, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, şeful Statului Major General, Secretarul General al Ministerului Apărării Naționale, oficialităţi militare şi civile de rang înalt, ataşaţi ai apărării acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, cadre didactice universitare și parte a familiilor absolvenților.

 

 

 

DETALII PROMOŢIA 120 ,,MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ–100”

 

     Facultatea de Comandă şi Stat Major

Promoţia cuprinde următoarele specializări de masterat, însumând un nr. de 66 de ofiţeri, astfel:

-   la specializarea Conducere interarme forţe terestre – 49 de ofiţeri;

-   la specializarea Conducere interarme forţe aeriene – 11 ofiţeri;

-   la specializarea Management logistic – 6 ofițeri.

 

       Facultatea de Securitate şi Apărare:                                 

LICENȚĂ: 17 absolvenți

- specializarea „Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării” – 6 absolvenți;

- specializarea „Securitate și apărare” – 11 absolvenți

MASTER: 101 absolvenți

- specializarea „Securitate şi apărare” – 41 absolvenţi;

- specializarea „Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor" – 35 absolvenţi;

- specializarea „Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării" – 10 absolvenţi.

- specializarea „Managementul programelor și proiectelor” – 15 absolvenți

 

    Colegiul Naţional de Apărare

Promoţia Colegiului Naţional de Apărare este formată din 44 de cursanţi, absolvenţi ai Seriei a XXVIII–a a Cursului ”Probleme ale securităţii naţionale”.

 

 

 

   back