Banner Banner Banner


A X-A EDIȚIE A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies

Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”


Facultatea de securitate și apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, împreună cu Academia de Studii Economice și Asociația Project Management din România, au organizat vineri 24 noiembrie 2017, a X-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Knowledge Management – Project, Systems and Technologies”.

Conferința, desfășurată pe secțiunile Knowledge, Learning and Cognitive Systems , K-Organizations și KM Projects, a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei și comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile managementului cunoașterii și a disciplinelor conexe acestuia, reușind să faciliteze comunicarea între echipele multidisciplinare internaționale.

Ceremonia de deschidere a avut loc în Aula universitară, unde au luat cuvântul, în calitate de organizatori: domnul colonel prof. univ. dr. Daniel Ghiba, prodecanul pentru cercetare științifică al Facultății de securitate și apărare, domnul colonel (r) prof. univ. dr. Toma Pleșanu, doamna prof. univ. dr. Constanța Bodea, din cadrul Academiei de Studii Economice București și președinte al Asociației Project Management România, domnul colonel prof. univ. dr. Constantin Popescu, decanul Facultății de securitate și apărare și domnul colonel prof. univ. dr. Valentin Dragomirescu, prorectorul pentru cercetare științifică al Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată și pentru sprijinul acordat organizării conferinței, au primit diplome de excelență din partea instituției noastre, domnului colonel (r) prof. univ. dr. Toma Pleșanu, doamna prof. univ. dr. Constanța Bodea și domnul Sergiu Bălănică, reprezentantul AMERILEX și HP Inc. De asemenea, domnului colonel (r) prof. univ. dr. Toma Pleșanu și doamnei prof. univ. dr. Constanța Bodea le-a fost înmânată placheta cu însemnele Facultății de securitate și apărare.

Activitatea a continuat în  Laboratorul de management al crizelor și prevenire a conflictelor „Alexandru Ioan Cuza”, cu prezentarea comunicărilor științifice.

La manifestare au participat personalități din mediul academic, cadre didactice universitare, cercetători științifici, experți militari și civili, doctoranzi, studenți și cursanți.

Evenimentul a beneficiat de participarea AMERILEX şi HP Inc.

Conferința s-a bucurat de un real succes, ceea ce constituie un motiv în plus pentru organizarea și altor activități similare în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

 

 

   back