Banner Banner Banner

                                                                                    

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

„STRATEGII XXI”

26-27 APRILIE 2018

 

În perioada 26-27.04.2018, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Conferinţa şttiinţifică internaţională STRATEGII XXI desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major, Facultăţii de securitate şi apărare şi Şcolii doctorale.

Cu acest prilej, comunitatea academică a instituţiei noastre a celebrat Centenarul Marii Uniri prin desfăşurarea acestei manifestări ştiinţifice la înalte standarde de calitate şi modernitate şi prin reafirmarea şi promovarea cu tenacitate a valorilor naţionale.

Manifestarea ştiinţifică a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securităţii şi apărării, relaţiilor internaţionale, managementului crizelor şi prevenirii conflictelor, istoriei militare, dreptului internaţional public, fenomenului militar contemporan, precum şi în domenii conexe acestora.

STRATEGII XXI s-a desfăşurat pe două secţiuni: Tehnologii – aplicaţii Militare, simulare şi resurse şi Schimbări strategice în securitatea şi  relaţiile internaţionale.

Conferinţa a reunit personalităţi cu preocupări în domeniul apărării şi securităţii din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, din Statul Major al Apărării, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi cadre didactice, cercetători, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ai Academiei Tehnice Militare, ai academiilor categoriilor de forţe şi ai altor universităţi de prestigiu din România şi din străinătate.

 www.strategii21.ro  

 

   back