Banner Banner Banner

 


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „STRATEGII XXI”

11-12 APRILIE 2019

 

În perioada 11-12.04.2019, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Conferinţa şttiinţifică internaţională STRATEGII XXI desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major, Facultăţii de securitate şi apărare şi al Şcolii doctorale.

Obiectivul principal al manifestării este diseminarea în cadrul comunităţii academice a rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate de către participanţi, precum şi stabilirea / consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din strănătate.

STRATEGII XXI s-a desfăşurat pe două secţiuni: Tehnologii – aplicaţii Militare, simulare şi resurse şi Schimbări strategice în securitatea şi  relaţiile internaţionale.

Manifestarea ştiinţifică oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securităţii şi apărării, relaţiilor internaţionale, managementului crizelor şi prevenirii conflictelor, istoriei militare, dreptului internaţional public, fenomenului militar contemporan, precum şi în domenii conexe acestora.

Conferinţa a reunit personalităţi cu preocupări în domeniul apărării şi securităţii din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, din Statul Major al Apărării, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi cadre didactice, cercetători, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ai academiilor categoriilor de forţe şi ai altor universităţi de prestigiu din România şi din străinătate.

 

www.strategii21.ro

 

 

 back