Banner Banner Banner

 


Ziua Dreptului Internaţional Umanitar celebrată

la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din cadrul instituției noastre a organizat marți, 14 mai 2019, cea de-a cincea ediţie a mesei rotunde cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate", dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internaţional umanitar.

Ziua de 14 mai a fost declarată la nivel naţional ca fiind Ziua dreptului internaţional umanitar, prin Legea nr. 177/2013. Semnificaţia acestei zile este dată de faptul că, la data de 14 mai 1954 România a ratificat cele patru convenţii de la Geneva din 12 august 1949.

Inivtații prezenți la această manifestare științifică și-au exprimat exprimat convingerea că promovarea dreptului internaţional umanitar constituie fundamentul ideologic indispensabil pentru ducerea la îndeplinire cu profesionalism deplin şi succes a angajamentelor internaţionale asumate de România în domeniul securităţii şi apărării.

În acest sens, domnul senator conf. univ. dr. Titus CORLĂŢEAN, a reiterat necesitatea includerii în curricula tuturor studiilor universitare din domeniul studiilor sociale a disciplinei Drept internaţional umanitar, ca element central al promovării valorilor umanitare.

În discursul său, domnul comisar-şef de poliţie conf. univ. dr. Cătălin ANDRUŞ, directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, a subliniat că promovarea, cunoaşterea şi aplicarea dreptului internaţional umanitar este în egală măsură importantă şi pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, aşa cum este şi pentru cel din Ministerul Apărării Naţionale, având în vedere atribuţiile specifice ale acestor categorii socioprofesionale.

Prorectorul pentru activităţi educaţionale, domnul col. prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, a amintit angajamentul permanent al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” de adaptare a curriculei, care are în vedere includerea disciplinei drept internaţional umanitar în planurile de învăţământ.

Lucrările manifestării ştiinţifice au fost moderate de către şeful Centrului de Drept Internaţional Umanitar, lt.col. (Just. mil.) dr. Mădălina-Daniela GHIBA.

Masa rotundă a avut o abordare comprehensivă şi multidisciplinară, participând experţi şi cadre didactice universitare în domeniul dreptului internaţional umanitar şi în domeniile conexe acestuia, atât din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi din mediul civil. La eveniment au participat reprezentanţi din structurile centrale şi ale categoriilor de forţe din Ministerul Apărării Naţionale, membri ai Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Mediului), din structurile Ministerului Afacerilor Interne (I.G.P.R., Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigrări), ai organelor de specialitate ale administraţiei centrale publice, ai unor organizaţii neguvernamentale (Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi România), cadre didactice universitare (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea din Bucureşti) și studenţi.

Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de un real interes din partea participanţilor, având în vedere diversitatea şi actualitatea temelor prezentate de keynote speakers, precum: Ameninţări inedite la adresa securităţii: Denigrarea statelor – studiu de caz România, expusă de prof. univ. dr. Cristian JURA – Secretar de Stat al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Spre un nou drept al omului – dreptul la demnitate, expusă de prof. univ. dr. Gheorghe IANCU – Facultatea de drept – Universitatea din Bucureşti,  Reglementarea comerţului cu arme convenţionale – componentă a mediului internaţional de securitate – între principiile de drept umanitar şi cele ale comerţului internaţional, expusă de conf. univ. dr. av. Beatrice ONICA JARKA – SCA „Cunescu, Balaciu& Asociaţii”, Contribuţia Bisericii la dreptul internaţional umanitar – studiu de caz „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, expusă de lect. univ. dr. Florian BICHIR – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Impactul dezvoltării sistemelor autonome letale o perspectivă juridică, expusă de lt.col. Adrian ALEXE – Direcţia cooperare internaţională în domeniul apărării - Ministerul Apărării Naţionale, Necesitatea armonizării cadrului legislativ internaţional cu particularităţile mediului operaţional în viitor, expusă de col. conf. univ. dr. Cosmin OLARIU – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Garantarea standardului convenţional în materia protecţiei drepturilor omului ca factor de asigurare a securităţii, expusă de dr. Lisa-Maria ACHIMESCU – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Operaţiile de pace în concepţia abordării etapiste a managementului crizelor internaţionale de securitate, expusă de colonel prof. univ. dr. Daniel GHIBA – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Artă militară, artă a confruntării şi a dreptului internaţional umanitar, expusă de lt.col. lect. univ. dr. Cristian ICHIMESCU – Universitatea Naţională de Apărare  „Carol I”.

În concluzie, dreptul internaţional umanitar este un domeniu esenţial pentru întrega umanitate, având în vedere dinamica evenimentelor din mediul internaţional de securitate care aduce provocări noi în interpretarea şi aplicarea normelor de drept internaţional umanitar.

Sponsorul evenimentului a fost Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa.

 

 

 back