Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 

CENTRUL DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR

 

  1. Înfiinţare

 Centrul de Drept Internaţional Umanitar (CDIU), structură unicat la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a fost înfiinţat la 6 decembrie 1993 prin aprobarea ministrului apărării naţionale pe raportul nr. DC 1466 din 22.10.1993.

 

  1. Domeniul de expertiză

Răspunderile generale şi obligaţiile asumate expres de statul român atât prin ratificarea majorităţii instrumentelor juridice de drept internaţional umanitar (tratate, convenţii, protocoale, acte adiţionale etc.) cât şi celor rezultate din calitatea sa de membru al unor organizaţii mondiale sau regionale (ONU, NATO, OSCE sau UE), impun permanent Ministerului Apărării Naţionale să întreprindă măsuri pentru diseminarea dreptului internaţional umanitar şi promovarea normelor de drept internaţional umanitar în vederea cunoşterii, respectării şi aplicării acestuia de către personalului armatei.

Centrul de Drept Internaţional Umanitar este o microstructură care contribuie la îndeplinirea obligaţiilor Ministerului Apărării Naţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar, prin însăşi obiectivele sale fundamentale, derivate şi specifice.

 

  1. Obiectivele şi misiunile CDIU

- Diseminarea dreptului internaţional umanitar, promovarea şi instruirea în vederea cunoaşterii, respectării şi aplicării acestuia, asigurând astfel îndeplinirea răspunderilor ce îi revin Ministerului Apărării Naţionale, stipulate în tratatele internaţionale ratificate de România şi în Strategia naţională a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar.

- Aplicarea concepţiei Ministerului Apărării Naţionale de implementare a normelor şi principiilor de drept internaţional umanitar şi a regulilor de angajare în instruirea personalului Armatei.

- Promovarea imaginii şi preocupările Armatei în domeniul DIU, în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale, cu instituţiile naţionale şi internaţionale cu răspunderi în domeniul dreptului internaţional umanitar sau alte domenii care au legătură cu acesta.

- Asigurarea instruirii în domeniul DIU şi ROE a personalului Ministerului Apărării Naţionale angajat în diferite misiuni în afara teritoriului statului român.

- Formarea şi perfecţionarea personalului implicat în asigurarea instruirii în domeniul DIU şi ROE.

- Participarea la elaborarea materialelor documentare, studiilor, articolelor, manualelor, instrucţiunilor etc. în domeniul DIU şi ROE în limita informaţiilor şi datelor deţinute, necesare pregătirii întregului personal al forţelor armate în acest domenii.

- Organizarea şi desfăşurarea anuală a cursului pentru instructori în domeniul dreptului internaţional umanitar, care are o durată de 4 săptămâni şi care este unic la nivel naţional. Cursul este de specializare şi se adresează întregului personal din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

- Participarea alături de alte structuri din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” la organizarea şi desfăşurarea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă de drept internaţional umanitar şi reguli de angajare (curs de carieră pentru înaintarea la grad de colonel). Iniţiatorul acestui curs postuniversitar este Centrul de Drept Internaţional Umanitar, iar cursul se adresează atât personalului din Ministerul Apărării Naţionale, cât şi celor din alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

- Participarea anuală, în perioada 8 - 10 decembrie, la Concursul naţional interuniversitar de drept internaţional umanitar şi dreptul refugiaţilor "Nicolae Titulescu", în calitate de co-organizator alături de Centrul de Studii de Drept Umanitar din cadrul Universităţii "Nicolae Titulescu", Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi - reprezentanţa în România (UNHCR), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) şi Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU).

Asigurarea unui membru în juriul acestui concurs a devenit o tradiţie.

- Îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin Secretariatului permanent al Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU), în baza prevederilor HG 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Regulamentului de funcţionarea a CNDIU, aprobat prin ordin comun al ministerelor cu reprezentare în CNDIU.

Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar  este organ consultativ al guvernului, fără personalitate juridică, cu răspunderi în asigurarea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin României ca urmare a ratificării instrumentelor juridice internaţionale de drept internaţional umanitar.

Ministerul Apărării Naţionale este reprezentat în cadrul CNDIU de un membru permanent sau supleant, desemnat la nivel de specialişti în domeniul DIU şi asigură o dată la 4 ani, preşedinţia Comisiei, preşedintele fiind desemnat la nivel de secretar de stat.

 

  1. Colaborări

Prin activităţile organizate şi desfăşurate de-a lungul timpului, în colaborare cu instituţii, organizaţii şi structuri de prestigiu cu răspunderi în domeniul dreptului internaţional umanitar naţionale, CDIU a făcut cunoscute preocupările şi demersurile României în general, ale Ministerului Apărării Naţionale în special, pentru cunoaşterea şi aplicarea standardelor umanitare internaţionale în procesul de învăţământ, instrucţie şi operaţii militare şi a contribuit la amplificarea cooperării armatei noastre cu armatele altor state în domeniul de referinţă.

CDIU colaborează cu: Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR), Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi - reprezentanţa România (UNHCR), Centrul de Studii de Drept Umanitar (CSDU) din cadrul Universităţii „N. Titulescu”, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI), dar şi cu cele internaţionale cum ar fi: Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Institutul Internaţional de Drept Umanitar – Sanremo, Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) etc.

 

  1. Conducere

Şeful Centrului de Drept Internaţional Umanitar – Col. (Just.Mil.) dr. Mădălina-Daniela.GHIBA

 

  1. Contact

Str. Şoseaua Panduri nr. 68-72, Sector 5, Bucureşti

Tel: 021.313.75.30

Star: 1005/ 430, 265,

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN