Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE (C.L.S.)


     

Centrul de limbi străine este structura de învățământ din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” specializată în organizarea și desfășurarea programelor de formare în domeniul limbilor engleză, franceză, germană, rusă, arabă, turcă, chineză și română, prin cursuri intensive, non-intensive și on-line pentru toate nivelurile lingvistice (familiarizare, preintermediar, intermediar, postintermediar și avansat).

Obiectivul principal al cursurilor desfășurate în cadrul Centrului de limbi străine îl constituie formarea, dezvoltarea și menținerea deprinderilor de comunicare în limbile menționate mai sus, vizând următoarele abilități:

 - înțelegerea unui mesaj/discurs ascultat;

 - comunicarea verbală pe diverse teme;

 - înțelegerea unui mesaj/discurs scris;

 - comunicarea în scris pe teme variate.

Selectarea și structurarea conținutului cursurilor, precum și stabilirea strategiilor didactice au în vedere particularitățile specifice educației adulților. Fiecare curs este proiectat în acord cu obiectivele generale și specifice prevăzute în ,,Programa-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine, în Ministerul Apărării Naționale”.

Programele de formare în domeniul limbilor străine se adresează, în principal, personalului militar și civil în activitate din Ministerul Apărării Naționale, dar și din alte structuri aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

De asemenea, Centrul de limbi străine din cadrul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” oferă contracost cursuri de învățare a limbilor străine și persoanelor juridice și fizice din mediul civil.

 

 


 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN