Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

CPCMDEFSA

CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ

 


 

ISTORIC:

 

Înfiinţat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67 din 13.05.2003 şi funcţionând în baza Ordinului nr. M-49/25.03.2003 de aprobare a I.M. – 3/2 „Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor de aplicaţie”, Centrul de pregătire a  cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată este structura militară de învăţământ continuatoare a tradiţiei, vechi de peste 90 de ani, care „asigură pregătirea de specialitate a ofiţerilor şi subofiţerilor cu atribuţii în managementul educaţiei fizice militare şi a sportului din comandamente, unităţi, formaţiuni şi instituţii militare de învăţământ şi participă la realizarea programelor de cercetare-dezvoltare în acest domeniu”.

Structurile militare de învăţământ în domeniul educaţiei fizice şi sportului au cunoscut de-a lungul timpului diverse forme de organizare şi funcţionare, câteva dintre perioadele de referinţă fiind:

 

- 17 septembrie 1919, înființarea Şcolii Militare de Educaţie Fizică;

- 25 noiembrie 1922, înființarea Institutului Naţional de Educaţie Fizică, care cuprindea două secţii: Secţia universitară (civilă) şi Secţia militară;

- 5 august 1929, Secţia militară se transformă în Institutul Militar de Educaţie Fizică (IMEF);

- 29 septembrie 1945, IMEF se transformă în Centrul Militar de Educaţie Fizică (CMEF);

- 28 decembrie 1953, CMEF ia denumirea de Curs de Perfecţionare a Ofiţerilor cu Educaţia Fizică (CPOEF);

- 1965, CPOEF schimbă denumirea în Curs de Calificare pentru Ofiţeri cu Pregătirea Fizică (CCOPF);

- 27 aprilie 1991 - înființarea Facultății Militare  de Educaţie Fizică şi Sport (FMEFS), ca element în structura Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (ANEFS).  Aceasta a purtat numele de „General Virgil   I.  Bădulescu”, începând cu anul 1992;

- 13 mai 2003 - înființarea Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată, care, prin desfiinţarea Facultăţii Militare de Educaţie Fizică şi Sport, preia patrimoniul, tradiţia precum şi misiunea de a forma noi cadre specializate în acest domeniu.

 

Centrul, conform ordinului de înfiinţare, a funcţionat până la data de 31.08.2008 în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică, în perioada 01.09.2008 – 31.01.2010 în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, iar actualmente funcţionează ca stat anexă la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 

 

MISIUNI ȘI OBIECTIVE:

 

Misiunea de bază constă în dezvoltarea, specializarea şi perfecţionarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului a personalului militar în activitate, capabil să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregătesc, managementul îndeplinirii misiunilor specifice în timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

Obiectivul general al învăţământului  în Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, vizează dezvoltarea, specializarea şi perfecţionarea competenţelor şi capacităţilor personalului militar cu atribuţiuni în domeniul educaţiei fizice militare şi sportului, atât în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cât şi în cadrul altor componente ale Sistemului Naţional de Apărare, capabil să-şi asume responsabilităţile îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor pentru care se asigură pregătirea şi să se angajeze în serviciul naţiunii prin cariera militară, corespunzător schimbării esenţiale a locului, rolului şi misiunilor ce revin armatei, ca membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene.

Proiectarea învăţământului şi a programelor de studii pe care le desfăşoară centrul, are la bază, în primul rând, solicitările categoriilor de forţe, respectiv nevoile de pregătire în domeniu, incluzând în tematica abordată reglementările în vigoare.

Anual, centrul oferă 9-12 cursuri în domeniul educaţiei fizice. Având în vedere posibilităţile de instruire ale centrului, inclusiv baza materială, se asigură un număr variabil de locuri pentru fiecare curs, cuprins între 10 şi 20.

 

PROCES EDUCAȚIONAL:

 

În prezent, Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată organizează următoarele cursuri:

 

- Curs avansat pentru ofiţeri cu educaţia fizică (8 săptămâni);

- Curs de stat major pentru ofiţeri cu educaţia fizică (8 săptămâni);

- Curs avansat pentru subofiţeri cu educaţia fizică (8 săptămâni);

- Curs de management al activităţii de educaţie fizică şi sport în armată (pentru înaintarea la gradul de plt.maj./m.m. cls. II) (8 săptămâni);

- Curs de management al activităţii de educaţie fizică şi sport în armată (pentru înaintarea la gradul de plt.adj./m.m. cls. I) (4 săptămâni);

- Curs de specializare responsabili/instructori cu educaţia fizică militară pentru maiştri militari, subofiţeri şi s.g.v. (10 săptămâni);

- Curs de schi pentru toate categoriile de militari (4 săptămâni);

- Curs de autoapărare pentru toate categoriile de militari (4 săptămâni);

- Curs de alpinism şi orientare pentru toate categoriile de militari (4 săptămâni);

- Curs de nataţie pentru toate categoriile de militari (4 săptămâni);

- Curs de judo pentru toate categoriile de militari (4 săptămâni);

- Curs de taekwondo WTF pentru toate categoriile de militari (4 săptămâni).

 

Baza materială şi didactică pe care centrul o are la dispoziţie permite pregătirea unor serii de maximum 24 cursanţi/curs.

La finalizarea perioadei de pregătire, absolvenţii care trec pragul centrului primesc un certificat de absolvire care le conferă drepturi şi competenţe utile în activitatea desfăşurată în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Începând cu anul universitar 2018-2019, centrului i-a fost atribuit rolul de formator pe filieră indirectă a ofițerilor în activitate, specialitatea educație fizică militară. Acest rol deosebit de important pentru revitalizarea educației fizice în Armata României ne onorează și în același timp ne obligă să aducem contribuția la perfecționarea învățământului militar românesc în domeniu.

 

Pe lângă cursurile de carieră, de nivel sau de specializare pe care centrul le-a organizat şi care, de la an la an, au crescut ca număr şi diversitate, s-au desfășurat şi nenumărate alte activităţi specifice domeniului, astfel:

 

- participarea în comitetele tehnice la trei competiţii militare mondiale, organizate în ţara noastră sub egida Comitetului International al Sportului Militar (CISM) de către structura de profil din cadrul Statului Major al Apărării;

- participarea periodică a cadrelor didactice şi a cursanţilor la arbitraj în cadrul fazelor finale ale competițiilor sportive şi aplicativ-militare organizate în Ministerul Apărării Naţionale;

- elaborarea de manuale, documentare, cursuri pentru disciplinele din planurile de învăţământ;

- participarea la sesiuni de comunicări științifice în cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, Academia de Poliţie „Alexandru I. Cuza”, Academia Tehnică Militară, precum şi cu articole de specialitate în presa militară sau civilă;

- organizarea anuală a unei expediții pe Vârful Moldoveanu în data de 25 octombrie, cu prilejul zilei Armatei României, acţiune în cadrul căreia se arborează drapelul național în semn de omagiu adus înaintașilor;

- participarea activă la manifestări organizate de Academia Olimpică Română – filiala Bucureşti, precum şi dezvoltarea unui parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în procesul de instruire a cursanților (oficiali din cadrul COSR participă, în mod voluntar, cu teme de interes deosebit la orele de curs);

- reprezentarea Ministerului Apărării Naţionale la activităţi interne şi internaţionale, printre care prima expediţie integral românească de cucerire a „acoperişului lumii – „Everest 2003”, din Masivul Himalaya și participarea multiplă la competiția sportivă internațională RedBullXalps, una dintre cele mai dure competiții sportive din lume, care presupune traversarea Munților Alpi de la Salzburg la Monaco, peste 1000 Km în zbor cu parapanta și hiking.

 


 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN