Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ

(D.I.D.A.D.)

 

http://elseconference.eu/

 

 

https://adlunap.ro 

http://www.adlnet.gov/partnership-network

 

Pentru mai multe detalii accesați site DIDAD aici >

 

Misiune

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă (DIDAD) este structura specializată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", care asigură servicii educaționale online şi partea de instruire în utilizarea tehnologiilor specifice învăţământului distribuit avansat la distanţă în folosul structurilor de învăţământ din universitate şi a altor structuri din Ministerul Apărării Naționale.

Istoric

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă (DIDAD) a fost înființat în 1 Octombrie 2005. Denumirea acestui departament, puţin neobişnuită în România, este de fapt adaptarea românească a conceptului Advanced Distributed Learning, generat de către SUA şi adoptat în NATO. Departamentul este organizat pe două birouri, care acoperă cele două mari categorii de activităţi: dezvoltarea competenţelor, cercetări şi soluţii privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv managementul programelor de învăţământ la distanţă.

Din 30 ianuarie 2009, ca recunoaștere a performanțelor şi contribuţiilor concrete aduse dezvoltării sistemelor ADL, departamentul este partener în Programul Advanced Distributed Learning (ADL) Co–Laboratory din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite cu scopul de a participa la efortul ştiinţific comun de a promova calitatea şi interoperabilitatea în domeniul eLearning în reţeaua de excelenţă ADL Partenership Network. Este de remarcat faptul că în această reţea, la data respectivă numai 7 membri din afara SUA (în Europa, numai Marea Britanie şi Norvegia au obţinut o astfel de acreditare şi recunoaştere).

Colaborare internatională

DIDAD asigură suportul tehnic pentru programul de învăţare la distanţă al Colegiului European pentru Securitate şi Apărare (Internet-based Distance Learning), implementând pentru acest Colegiu o platformă online dedicată și realizeză în beneficiul acestei instituții europene și transformarea conținutului educațional de tip clasic într-unul standardizat, accesibil online.

O realizare importantă a departamentului cu o vizibilitate internaţională remarcabilă o constituie organizarea tehnico-științifică în luna aprilie, a conferinţei internașionale anuale „e-Learning and software for education - eLSE”. Nivelul ştiinţific ridicat al acestei conferinţe a făcut posibilă indexarea tuturor articolelor în bazele de date ISI Thompson, SCOPUS, EBSCO, CEEOL, ProQuest.

Servicii educaționale

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă asigură o varietate largă de servicii educaţionale astfel :

Învățământ militar universitar  

- servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii universitare de licență, masterat şi doctorat;

- servicii educaționale online de sprijin a altor tipuri de cursuri organizate de către structurile universităţii;

- cursuri de specializare (de nivel) desfăşurate exclusiv online, la sfârşitul cărora se asigură certificat de participare;

Învățământ militar preuniversitar

- servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii pentru scolile de aplicație ale categoriilor de forte;

- servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii pentru scolile militare de maistri militari si subofiteri ale categoriilor de forte;

- servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii ale colegiilor nationale militare;

Structuri centrale/Direcții/Unități din Ministerul Apărării Naționale

- cursuri online destinate exclusiv pentru instruirea militarilor înainte de dislocare:

- pentru teatrul de operaţii din Afganistan;

- pentru instruirea militarilor care urmează să încadreze funcţii în cadrul European Military Staff (EUMS); ,

- spaţiu de lucru colaborativ pentru instituţii militare cu atribuţii pe linia învăţământului.

- cursuri online cu acces liber în limbile romană sau engleză pentru care nu se acordă certificat de participare;

DIDAD este implicat alături de alte structuri ale Universității în 3 proiecte importante dezvoltate de Direcţia Generală de Management Resurse Umane, pentru eficientizarea programelor de învăţare a limbilor străine utilizând o componentă online. Primul vizează realizarea unor module de tutorat online destinate menținerii deprinderilor căpătate la cursurile cu frecvență, iar al doilea se referă la evaluarea inițială online care utilizeză un test online multinivel pentru stabilirea nivelului de cunoaștere a limbii străine pe cele patru deprinderi (citit, ascultat, vorbit, scris) si al treilea este pregătirea personalului din centrele zonale de selecție și orientare profesională.

În afară de serviciile deja menţionate, DIDAD pune la dispoziţie o platformă educaţională online dedicată pentru alte instituţii din mediul militar care au solicitat să utilizeze sistemul Advanced Distributed Learning (ADL) în propriul portofoliu de educaţie şi instruire.

 

- Admitere cursuri

- Taxe cursuri

 

 

Cursuri exclusive online puse la dispoziție prin intermediul D.I.D.A.D

 

Denumire curs

Serii 2020 - 2021

Acces personal din afara M.Ap.N.

Recunoaștere

Cursuri de specializare

INTRODUCTION TO NATO

19.10 – 11.12.2020

10.05 – 02.07.2021

Da

Certificat de absolvire

CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION

19.10 – 11.12.2020

10.05 – 02.07.2021

Da

Certificat de absolvire

LAW OF ARMED CONFLICT

19.10 – 27.11.2020

25.01 – 05.03.2021

Da

Certificat de absolvire

COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

25.01 – 19.03.2021

10.05 – 02.07.2021

Da

Certificat de absolvire

CURS PENTRU PERSONALUL RECRUTOR

25.01 – 05.03.2021

Da

Certificat de absolvire

Cursuri dedicate exclusiv instruirii militarilor

THE AFGANISTAN PRE-DEPLOYMENT COURSE

Permanent

Nu

Certificat de participare

EUROPEAN MILITARY STAFF READ AHEAD PACKAGE FOR NEWCOMERS

Permanent

Nu

Nu

NEWJOINERS COURSE FOR EUNAVFOR SOMALIA (OPERATION ATALANTA)

Permanent

Nu

Nu

Cursuri cu acces  liber

CURSURI CU ACCES  LIBER

Permanent

Da

Nu

  

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN