Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare (DRESMARA)

legatură site DRESMARA >

 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare (DRESMARA) din Braşov este o structură de învăţământ a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", care asigură managementul educaţional şi administrativ pentru cursurile postuniversitare în domeniul managementului resurselor de apărare şi informaţionale.

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare funcţionează în baza prevederilor Hotărârilor Guvernului României nr. 466/10.06.1999 si nr. 969/25.08.2005 şi a ordinelor ministrului apărării care cuprind instrucţiunile de aplicare a hotărârilor de guvern. Funcţionează de asemenea, în temeiul Art. 98 si Art. 102 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 şi Cartei Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare se află în subordinea nemijlocită a comandantului (rectorului) Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".

Colaborează pe probleme de învăţământ cu Institutul pentru Managementul Resurselor de Apărare din Monterey, California, Colegiul de Management al Resurselor Informaţionale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, Washington D.C., S.U.A. şi alte structuri similare.

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare funcţionează în incinta Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Municipiul Braşov.
Întreaga activitate de învăţământ, în cadrul Departamentului, se desfăşoară în limba engleză.


legatură site DRESMARA >

 

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN