Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Concursuri didactice universitare

 

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

anunţă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în 

Monitorul Oficial al României nr. 782 din 24.11.2020partea a III-a

 

Facultatea de Comandă şi Stat Major

 

Departamentul Forţe Terestre

 

- Conferenţiar universitar (şi şef comisie didactică), poziţia 10, disciplinele: Artă militară forțe terestre; Tactica genurilor de armă; Informații militare – ofiţer.

 

Departamentul Forţe Aeriene

 

- Conferenţiar universitar (şi şef comisie didactică), poziţia 9, disciplinele: Artă militară forțe aeriene; Sisteme de armament - supraveghere aeriană; Metodica proiectării și simulării acțiunilor în forțele aeriene – ofiţer.

 

 

 

Facultatea de Securitate şi Apărare 

 

Departamentul Operaţii Multinaţionale, Studii Strategice şi de Securitate

 

- Conferenţiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Politici și strategii comunitare; Medierea conflictelor; Operații de contrainsurgență – ofiţer.

- Lector universitar (şef lucrări), poziţia 17, disciplinele: Planificarea apărării; Operaţii întrunite; Strategie militară – ofiţer.

- Şef lucrări (lector universitar), poziţia 20, disciplinele: Diplomația apărării; Istoria relațiilor internaționale și a diplomației; Rolul Uniunii Europene în asigurarea securității globale.

 

Departamentul Informații pentru Apărare

 

- Conferenţiar universitar (şi şef comisie didactică), poziţia 4, disciplinele: Operații informaționale; Managementul crizelor; Informații pentru apărare – ofiţer.

 

 

 

Colegiul Naţional de Apărare

 

Departamentul pentru Studii de Securitate și Leadership

 

- Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Geopolitică și geostrategie; Studii strategice și de securitate.

- Şef lucrări (lector universitar), poziţia 10, disciplinele: Politici de securitate; Leadership organizațional; Dimensiuni non-militare ale securității; Managementul crizelor, negociere și conflictualitate în relațiile internaționale.

 

 

 

 

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările și completările ulterioare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Dosarul de concurs se depune la C.D.C.-ul universității, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, conform art. 27 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Documentele (CV-ul, Fisa de verificare și Lista de lucrări), prevăzute la art. 4 din Metodologia - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, sunt solicitate și în format electronic.

 

 


CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

 

24 noiembrie 2020

Publicarea posturilor didactice în M.O. Partea a III-a, nr. 782/24.11.2020

24 noiembrie 2020- 15 ianuarie 2021

Perioada de înscriere la concurs a candidaților

18 ianuarie 2021

Înscrierea candidaților pe site-ul concursului

01 februarie 2021- 02 februarie 2021

Desfășurarea concursului

01 februarie 2021

Desfășurarea primei probe de concurs (prelegere publică – prezentarea de către candidat a celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și a planului de dezvoltare a carierei universitare)

02 februarie 2021

Desfășurarea probei a doua de concurs (activitate didactică)

02 februarie 2021

Comunicarea rezultatelor concursului

03 februarie 2021- 05 februarie 2021

Depunerea contestaţiilor

05 februarie 2021

Soluționarea contestațiilor

8 februarie 2021

Avizarea rezultatelor concursurilor de către consiliile facultăţilor/ colegiu

17 februarie 2021

Avizarea rezultatelor concursurilor de către Senatul U.N.Ap.

   


 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN