Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Concursuri didactice universitare

 


      

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

anunţă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în 

Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15.04.2020partea a III-a

 


Facultatea de Comandă şi Stat Major

 

Departamentul Forţe Terestre

 

Profesor universitar, poziţia 7, disciplinele: Tactica armelor forțe terestre; Tactica genurilor de armă - forțe de sprijin; Protecția mediului în acțiunile militare - ofițer.

 

Departamentul Forţe Aeriene

 

Profesor universitar, poziţia 2, disciplinele: Artă militară forțe aeriene; Sisteme de armament - aviație; Geografie militară - ofițer.

 

Departamentul Conducere Strategică

 

Conferențiar universitar (și șef comisie didactică), poziţia 6, disciplinele: Infrastructuri critice; Protecția infrastructurilor critice; Scenarii operaționale, modelarea și simularea infrastructurilor critice - ofițer.

 


 

Facultatea de Securitate şi Apărare

 

      Departamentul Informații pentru Apărare

 

Lector universitar (șef lucrări), poziţia 7, disciplinele: Informații pentru apărare; Securitate militară; Managementul informației - ofițer.

 

 


 

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările și completările ulterioare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Dosarul de concurs se depune la C.D.C.-ul universității, personal sau prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, conform art. 27 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Documentele (CV-ul, Fisa de verificare și Lista de lucrări), prevăzute la art. 4 din Metodologia - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, sunt solicitate și în format electronic.

  


 

 

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici