Banner Banner Banner

OFERTE DE MUNCA

 

Modele documente dosar de concurs:

 

- Cerere candidati participare la concurs

- Declaratie pe propria raspundere cazier

- Acord scris verificare

 


 

Anunt privind organizarea concursului/examenului pentru chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea încadrării unei funcţii vacante de execuţie din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” aprobat de către Guvernul României, prin Memorandumul pentru deblocarea unor posturi din Armata României

 

- Anunt privind organizarea concursului

- Cerere inscriere concurs

- Acord prelucrare date

 


 

 

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE “CAROL I”

anunta:

scoaterea la concurs a functiilor vacante de instructori militari:

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE INSTRUCTOR SUPERIOR, PUBLICATE ÎN B.I.A. NR. 5/2018


 


 

Condiţii generale de selecţie a ofiţerilor candidaţi:

-   sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ acreditate, în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs;

-   sunt apreciaţi în ultimii 3 ani cu cel puţin calificativul „Foarte bun”.

Funcţiile au fost publicate în Buletinul Informativ al Armatei nr. 5/2018 şi concursul se va desfăşura în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 58/2013 şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Participarea la concurs este condiţionată de avizarea ofiţerilor de către comisia de selecţie, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015.

Informaţii la telefonul 021.319.48.80, int.: 0121.

   

 


 


 

 

ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de

personal civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 

 

- 28.11.2017 Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: Administrator financiar gr I - 1 post

- 15.12.2017 Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Administrator financiar gr I - 1 post

- 22.12.2017 Anunt privind rezultatele probei scrise pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Administrator financiar gr I - 1 post

- 28.12.2017 Anunt privind rezultatele interviului pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Administrator financiar gr I - 1 post

- 29.12.2017 Anunt privind rezultatele finale pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Administrator financiar gr I - 1 post

 


 

- 15.11.2017 Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: inginer debutant - 1 post / administrator patrimoniu gr.II - 1 post - în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- Erata la anuntul privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: inginer debutant - 1 post / administrator patrimoniu gr.II - 1 post- în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 05.12.2017 - Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 05.12.2017 - Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de administrator de patrimoniu gr. II în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 11.12.2017 - Anunt cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 11.12.2017 - Anunt cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de administrator de patrimoniu gr. II în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 13.12.2017 - Anunt cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 13.12.2017 - Anunt cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de administrator de patrimoniu gr. II în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 15.12.2017 - Anunt cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 15.12.2017 - Anunt cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de administrator de patrimoniu gr. II în cadrul Biroului domenii şi infrastructuri / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

 


 

- 15.11.2017 Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: referent de specialitate gr.III - 2 posturi

- 05.12.2017 - Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management materiale de resortul intendenţei şi CL / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 05.12.2017 - Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management bunuri materiale tehnice / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ 

- 05.12.2017 - Anunt cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management materiale de resortul intendenţei şi CL / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 05.12.2017 - Anunt cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management bunuri materiale tehnice / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ 

- 13.12.2017 - Anunt cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management materiale de resortul intendenţei şi CL / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 13.12.2017 - Anunt cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management bunuri materiale tehnice / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ 

- 13.12.2017 - Anunt cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management materiale de resortul intendenţei şi CL / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ

- 13.12.2017 - Anunt cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate, gr. III în cadrul Compartimentului management bunuri materiale tehnice / Secţia sprijin logistic / Directorul General Administrativ 

 


 

- 15.11.2017 Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: administrator patrimoniu gr.III - 1 post, birou personal militar

- 04.12.2017 Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de: administrator patrimoniu gr.III - 1 post, birou personal militar

- 11.12.2017 Anunt cu rezultatele probei scrise pentru incadrarea postului vacant de: administrator patrimoniu gr.III - 1 post, birou personal militar 

- 12.12.2017 Anunt cu rezultatele interviului pentru incadrarea postului vacant de: administrator patrimoniu gr.III - 1 post, birou personal militar 

- 15.12.2017 Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea postului vacant de: administrator patrimoniu gr.III - 1 post, birou personal militar 

 


 

 

- 08.11.2017 Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: sofer - 1 post, în cadrul Grupei transport / Formaţiunea deservire

- 23.11.2017 Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, şofer I în cadrul Grupei transport / Formaţiunea deservire 

- 04.12.2017 Anunt cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, şofer I în cadrul Grupei transport / Formaţiunea deservire 

- 06.12.2017 Anunt cu rezultatele probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, şofer I în cadrul Grupei transport / Formaţiunea deservire 

- 08.12.2017 Anunt cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, şofer I în cadrul Grupei transport / Formaţiunea deservire 

- 11.12.2017 Anunt cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, şofer I în cadrul Grupei transport / Formaţiunea deservire 

  

 

 Promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual

 

 

ANUNŢ - 22.06.2017

privind rezultatele finale a examenului pentru promovarea în functii prevazute cu nivel de studii superioare a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

ANUNŢ - 21.06.2017

privind rezultatele examenului pentru promovarea în functii prevazute cu nivel de studii superioare a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

ANUNŢ - 06.06.2017

privind organizarea examenului pentru promovarea în functii prevazute cu nivel de studii superioare a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”