Banner Banner Banner

Obiective educaţionale

 

Obiective educaţional

Obiectivele educaţionale ale Facultăţii de securitate şi apărare sunt:

a) perfecţionarea trăsăturilor definitorii ale modelului general al comandantului, al ofiţerului de stat major şi al expertului civil, prin dezvoltarea capacităţii lor de analiză şi sinteză, abstractizare, generalizare şi dezvoltare a deprinderilor şi aptitudinilor în analiza şi rezolvarea problematicii fenomenelor politico-militare probabile, în spaţiul de interes pentru securitatea naţională şi colectivă;

b) dezvoltarea competenţelor de comandant, ofiţer de stat major interarme cu responsabilităţi în pregătirea generală şi de specialitate la nivel strategic şi operativ, în domeniile planificării, organizării şi conducerii acţiunilor militare convenţionale şi neconvenţionale, în context multinaţional şi interagenţii;

c) dezvoltarea capacităţii de a desfăşura activităţi specifice, în calitate de expert, atât în cadrul sistemului naţional de securitate şi apărare cât şi în cadrul sistemelor promovate de organizaţiile internaţionale în acest domeniu (ONU, OSCE, UE, NATO etc.);

d) cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor informatice şi de comunicaţii pentru conducerea  acţiunilor militare la pace, în timp de criză şi la război;

e) dezvoltarea competenţelor necesare pentru ocuparea unor funcţii specializate, de expertiză şi consiliere, în diferite instituţii din domeniul securităţii şi apărării;

f) formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză a fenomenului militar contemporan şi participarea la actul de cercetare ştiinţifică, prefigurând acţiunile politico-militare viitoare.