Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 

 

CURSURI SI PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

 

:: FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR (F.C.S.M.)


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

 

:: FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE (F.S.A.)


 - PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

 

 

:: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ (D.I.D.A.D.)


 

- PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE ONLINE (DE NIVEL) ORGANIZATE DE DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

 

:: DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE (D.R.M.C.O.M.)


 

- CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

 

:: CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ (C.P.C.M.D.E.F.S.A.)


 

GHIDUL CANDIDATULUI LA ADMITERE PENTRU PENTRU CURSUL DE FORMARE A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDRECTĂ, SPECIALITATEA EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019 – 2020, ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE „Carol I”

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE  „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

  

:: CENTRUL DE LIMBI STRAINE (C.L.S.)


 

- Planul cursurilor organizate la Centrul de limbi străine al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în anul 2020 

 

 

:: CENTRUL DE DREPT INTERNATIONAL UMANITAR


 

- PROGRAMA DE ADMITERE LA CURSUL PENTRU INSTRUCTORI ÎN DOMENIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

  

:: COLEGIUL NATIONAL DE APARARE


 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CARE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL DE APĂRARE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
 

 

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în continuarea licenţelor acreditate ale Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, la care pot participa şi persoane din societatea civilă:

- Protecţia infrastructurilor critice;

- Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – modulul I şi II;

- Control intern/managerial;

- Probleme actuale ale securităţii;

- Politici si strategii de securitate nationala;

- Securitate şi bună guvernare;

- Managementul securităţii informaţionale;

- Managementul proiectelor şi programelor;

- Planificarea, programarea şi bugetarea resurselor de apărare;

- Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere;

- Managementul resurselor de apărare pentru specialişti;

- Managementul resurselor informaţionale pentru personalul de conducere.


 

Admiterea se face prin concurs, desfăşurat astfel:

 • pentru toate ciclurile de studii universitare: sesiunea I (iulie) - sesiunea II (septembrie);
 • pentru programele postuniversitare şi cursuri cu 30 de zile înainte de începerea fiecărui program.

 

Înscrierile se fac la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Puncte de contact:

- tel. (021) 3194880 / 467, 156 pentru studiile universitare de licenţă, master, programe postuniversitare şi cursuri;


 

Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5

 

 

 

SISTEMUL DE TAXE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

 

Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la toate tipurile de cursuri, cu excepţia celor desfăşurate în cadrul Centrului de limbi străine şi a celor on-line, vor avea valori egale costurilor pentru un cursant, prevăzute în „Planul de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, şi prin programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, altele decât cele de carieră organizate de unitaţile/instituţiile de învăţământ militar, în anul de învățământ 2020-2021”.

Taxa se achită integral la deschiderea cursurilor.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea cursanţilor.

 

- Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov, mai puţin cele on-line (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • 160 lei/săptămână (5 zile) – pentru activităţile de învăţământ şi cheltuieli administrative;
 • 100 lei/zi – pentru cazare.

 

- Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursuri on-line, inclusiv cursurile on-line organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • 25 lei/săptămână, din care:

- 20 lei – activităţi de învăţământ;

- 5 lei – cheltuieli administrative.

 

- Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate în cadrul Centrului de limbi străine (se achită integral la deschiderea cursurilor):

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Familiarizare", cu durata de 13 săptămâni – 3100 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Preintermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2300 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Intermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2300 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Postintermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2600 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Avansat", cu durata de 11 săptămâni – 3900 lei;
 • Curs intensiv de limba franceză, nivel ,,Preintermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2200 lei;
 • Curs intensiv de limba franceză, nivel ,,Intermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2200 lei;
 • Curs intensiv de limba română, nivel ,,Familiarizare", cu durata de 43 săptămâni – 57000 lei;

*  Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenților.

 

Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursurile organizate de Colegiul Naţional de Apărare:

 1. 100 lei – taxă de admitere la fiecare curs.
 2. 3600 lei – cursul „Probleme actuale ale securităţii naţionale”;
 3. 2000 lei – cursul „Politici și strategii de securitate națională”;
 4. 800 lei – cursul „Securitate şi bună guvernare”.

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN