Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Studii universitare de licenta

 

 

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la  F.C.S.M. la studii universitare de LICENȚĂ LOGISTICA, destinat formarii initiale a ofiterilor - valabil doar pentru candidatii inscrisi prin centrele militare, pentru M.Ap.N. si pentru candidatii selectionati de catre institutiile apartinand sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala. 

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la facultatea F.S.A. la studii universitare de LICENȚĂ, cu frecvență, prin intermediul platformei elearning ILIAS 

 

https://lms.adlunap.ro/register.php

 

:: FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR (F.C.S.M.)

 


- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

 

:: FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE (F.S.A.)

 


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

 

 

 

SISTEMUL DE TAXE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

 

Taxe de școlarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de licenţă:

  • 150 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de comandă și stat major;
  • 100 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de securitate și apărare;
  • 2800 lei – licență „Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării”, „Sisteme informaționale” pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1400 lei/semestru) în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie) (nu sunt incluse reexaminările);
  • 2300 lei – licență „Securitate și apărare” pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1150 lei/semestru) în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenților declarați „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie) (nu sunt incluse reexaminările);
  • 500 lei – Program de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică monospecializare;
  • 450 lei – susţinerea examenului de licenţă.

* Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

 

 

 

Instituţie militară de învătământ superior acreditată, înfiinţată în anul 1889 prin Inaltul Decret Regal nr. 2073 emis de Regele Carol I

 

Adresa: Bucuresti, str. Panduri, nr.68-72, sector 5.

Telefon: (021) 3194880, 3194862, 3194867, 3194868

Fax: 3194866, 3195971

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Site: www.unap.ro

 

Formează, specializează şi perfecţionează experţi militari şi civili, români şi străini, pentru îndeplinirea atribuţiilor de conducere şi expertiză în folosul structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din ţară şi străinătate, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică universitară.

  

Specializări de licenţă acreditate:

- Logistică;

Conducere interarme Forţe Terestre;

- Conducere interarme Forţe Aeriene;

Securitate şi apărare;

- Comunicare public şi intercultural în domeniul securităţii şi apărării.

 

Specializări de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu:

- Sisteme informaţionale.

  


 

Admiterea se face prin concurs, desfăşurat astfel:

  • pentru toate ciclurile de studii universitare: sesiunea I (iulie) - sesiunea II (septembrie);
  • pentru programele postuniversitare şi cursuri cu 30 de zile înainte de începerea fiecărui program.

 

Înscrierile se fac la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Puncte de contact:

- tel. (021) 3194880 / 467, 156 pentru studiile universitare de licenţă, master, programe postuniversitare şi cursuri;

 


 

Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN