Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 

Admitere la studii universitare de doctorat 

 

 

 

LISTA FINALĂ CU REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (20-21 SEPTEMBRIE 2020) 

 


 

Doctorat în domeniile:

- Ştiinţe militare;

- Informaţii şi securitate naţională.

 La aceste programe pot participa şi persoane din societatea civilă, care îndeplinesc condiţiile de studii şi numărul de credite stabilite prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 


 

Ghid de informare a candidaților despre etapele care trebuie parcurse în cadrul procesului de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2020 – 2021, sesiunea septembrie 2020

***

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 


 

PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT

ÎN DOMENIILE „ŞTIINŢE MILITARE” ŞI „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” 

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 - 

 *** 

  

 

SISTEMUL DE TAXE OPERANTE LA NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă studii universitare de doctorat:

a) 410 lei – susţinerea examenului de admitere;

b) 6000 lei /an universitar taxă de studii doctorale;

Se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre, până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

c) 3350 lei / teză - taxa pentru susţinerea tezei de doctorat;

d) Studenţii - doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurări programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

- taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

- taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

e) 100 lei - reverificarea tezei de doctorat prin sistemul antiplagiat.

f) Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei doctorale (b) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Ministerul Apărării Naţionale.

     

 Taxă susţinere teză de abilitare:

- 1800 lei - pentru personalul didactic și de cercetare din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”;

3800 lei - pentru personalul didactic și de cercetare din celelalte instituții de învățământ superior din Ministerul Apărări Naționale;

- 6000 lei - pentru personalul din instituții care nu fac parte din Ministerul Apărării Naționale.

 


 

Înscrierile se fac la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Puncte de contact:

- tel. (021) 3194880 / 179, 371 pentru studiile universitare de doctorat.

 


 

Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5

  


 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN