Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

  

STUDII DE DOCTORAT

 

Doctorat în domeniile:

- Ştiinţe militare;

- Informaţii şi securitate naţională.

 La aceste programe pot participa şi persoane din societatea civilă, care îndeplinesc condiţiile de studii şi numărul de credite stabilite prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

  


PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT

ÎN DOMENIILE „ŞTIINŢE MILITARE” ŞI „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” 

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 -

 *** 

Lista cu numarul de locuri pentru care se organizeaza concurs de admitere la studiile universitare de doctorat,

sesiunea septembrie 2020

 


REZULTATE ADMITERE DOCTORAT
Sesiunea: Septembrie 2019

*** 

DETALII ADMITERE DOCTORAT
Sesiunea: Septembrie 2019

 *** 

GRAFICUL
desfasurarii concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniile: „STIINTE MILITARE” si „INFORMATII SI SECURITATE NATIONALA”
in perioada 16-19.09.2019

***

 


 

LISTA CU NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 


 

TABEL CU NUMĂRUL DE LOCURI PE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT,
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 


 

SISTEMUL DE TAXE OPERANTE LA NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă studii universitare de doctorat:

a) 410 lei – susţinerea examenului de admitere;

b) 6000 lei /an universitar taxă de studii doctorale;

Se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre, până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

c) 3350 lei / teză - taxa pentru susţinerea tezei de doctorat;

d) Studenţii - doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurări programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

- taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

- taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

e) 100 lei - reverificarea tezei de doctorat prin sistemul antiplagiat.

f) Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei doctorale (b) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Ministerul Apărării Naţionale.

     

 Taxă susţinere teză de abilitare:

- 1800 lei - pentru personalul didactic și de cercetare din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”;

3800 lei - pentru personalul didactic și de cercetare din celelalte instituții de învățământ superior din Ministerul Apărări Naționale;

- 6000 lei - pentru personalul din instituții care nu fac parte din Ministerul Apărării Naționale.

 

 


 

SISTEMUL DE TAXE OPERANTE LA NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

 

1. Taxa pentru susținerea examenului de admitere – 410 lei.

2. Taxa de studii doctorale - 6000 lei/ an univesitar și se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de senatul universitar.

3. Taxa pentru susținerea tezei de doctorat - 3350 lei/ teză.

4. Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurării programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

     - taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de senatul universitar;

     - taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

5. Taxa pentru susținerea tezei de abilitare - 3850 lei.

6. Taxa pentru reverificarea tezei de doctorat - 100 lei.

 

Notă:

1. Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

2. Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei de studii doctorale (C1) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu MApN (bază: art.14, alin. (3) din Metodologia de stabilire a taxelor pentru studii și pentru alte activități neincluse în planurile de învățământ).

3. Încasarea taxelor aferente programului de studii universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.

 

 


 

Înscrierile se fac la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Puncte de contact:

- tel. (021) 3194880 / 287, 371 pentru studiile universitare de doctorat.


Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5

 

 

Cautare

News

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate de presa

Anunturi