Banner Banner Banner

Organizarea procesului de învăţământ

 

Organizarea procesului de învăţământ

În cadrul Facultăţii de securitate şi apărare se organizează şi desfăşoară învăţământ universitar pe 2 cicluri:

- ciclul I – studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, forma cu frecvenţă;

- ciclul II – studii universitare de master, cu durata de 2 ani, forma cu frecvenţă;

Procesul de învăţământ se organizează astfel încât să se asigure realizarea tuturor obiectivelor prevăzute în Carta Universităţii Naţionale Apărare „Carol I”.

Facultatea de securitate şi apărare asigură condiţiile pentru desfăşurarea următoarelor programe de studii:

 

a. studii universitare de licenţă autorizate provizoriu in domeniul ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”:

- Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării (cu taxă);

- Securitate şi apărare (cu taxă);

- Sisteme informaţionale (cu taxă).

 

b. studii universitare de master în domeniul ,,Informaţii şi securitate naţională”:

- Conducere comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică (la buget);

- Conducere informații pentru apărare (la buget).

- Securitate şi apărare (cu taxă);

- Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării (cu taxă);

- Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor (cu taxă);

- Managementul programelor şi proiectelor (cu taxă);

                   

c. programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”:

- Conducere strategică în domeniul informaţiilor pentru apărare;

- Achiziţii;

- Managementul resurselor umane;

- Pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare;

- Management educaţional;

- Diplomaţia apărării;

- Drept internaţional umanitar şi  reguli de angajare;

- Conducerea activităţilor de mobilizare;

- Conducerea activităţilor de comunicaţii şi informatică;

- Conducerea activităţilor de informaţii pentru apărare;

- Conducerea activităţilor în domeniul informaţiilor pentru apărare;

- Conducerea activităţilor de operaţii speciale şi apărarea împotriva terorismului;

- Conducerea activităţilor de apărare cibernetică;

- Resurse umane;

- Activităţi pentru domeniul informaţii pentru apărare;

- Sisteme informaţionale militare;

- Activităţi în domeniul mobilizării;

- Informaţii pentru apărare;

- Operaţii speciale şi apărare împotriva terorismului;

- Informare şi relaţii publice;

- Programul de Studii Psihopedagogice, nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică;

- Programul de Studii Psihopedagogice, nivel II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică;

- Control intern / managerial;

- Standardizare;

- Comunicare strategică.

 


 

>> Cifrele de şcolarizare şi forma de bugetare se aprobă anual de ministrul apărării naţionale.