Banner Banner Banner
Refresh
Files in directory (CONDUCATORI DOCTORAT):
Sort ascending Sort descending

ORGANIZAREA ŞCOLII DOCTORALE

 

Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a fost înfiinţată în anul 2011, în conformitate cu Legea nr.1/2011-legea educaţiei naţionale şi a H.G. nr. 681/2011- hotărârea privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat .

În cadrul IOSUD Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, şcoala doctorală este o structură organizatorică şi administrativă, care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică disciplinară sau interdisciplinară.

Şcoala doctorală, organizează doctorat ştiinţific în domeniile Ştiinţe militare şi Informaţii şi securitate naţională.

 Şcoala doctorală asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru dobândirea, competenţelor specifice domeniilor Ştiinţe militare şi Informaţii şi securitate naţională, precum şi a competenţelor transversale compatibile preocupărilor ştiinţifice ale studenţilor

 


 

- ORGANIZAREA ŞCOLII DOCTORALE  

- PROFILUL ŞTIINŢIFIC ŞI INTERESELE/ TEMELE DE CERCETARE ALE CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT  

- LISTA DOCTORANZILOR ÎN EVIDENŢA ŞCOLII DOCTORALE 

 


 

Director  CSUD:

Comandor prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN

 

Director Școala Doctorală:

Colonel (r) prof.univ. dr. ing. Gelu ALEXANDRESCU

 

Consiliul Școlii Doctorale:

Colonel (r) prof.univ. dr. ing. Gelu ALEXANDRESCU

Colonel prof. univ. dr. Daniel DUMITRU

Colonel (r) prof.univ. dr. Ion ROCEANU

Prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN

Student-doctorand

 

 Date de contact:

tel. 021.319.48.80 int. 314, 179.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.