Banner Banner Banner

FCSM - Participarea cadrelor didactice, studenţilor şi absolvenţilor în teatre de război

 

Potrivit acordurilor de standardizare şi publicaţiilor aliate în scopul asigurării interoperabilităţii cu structurile militare ale Alianţei Nord Atlantice, cadre didactice de specialitate din cadrul facultăţii au fost şi sunt solicitate să participe la procesul de ratificare a unor asemenea documente, precum şi la rotirea unor contingente româneşti în Teatrele de operaţii din Afganistan şi Irak, Kosovo, Djibouti, Republica Kongo, Coasta de Fildeş, Georgia.

Succesele înregistrate la ultimele exerciţii naţionale şi multinaţionale s-au datorat într-o proporţie semnificativă şi absolvenţilor Facultăţii de comanda şi stat major. Procesul de adaptare a cunoştinţelor acumulate pe băncile instituţiei noastre la specificul misiunilor multinaţionale s-a realizat cu usurinţă, deoarece cadrele didactice au adoptat o metodă de învăţare comparativă, aducând în faţa studenţilor regulamente de bază, proceduri utilizate în armata română, dar şi pe cele din armata britanică, germană, franceză sau americană. Contactul cu diferite regulamente străine a facilitat adoptarea cu uşurinţă a prevederilor regulamentelor de planificare, organizare şi conducere utilizate în trupele Alianţei Nord Atlantice.

Toate relaţiile internaţionale ale Facultăţii de comandă şi stat major au avut ca scop principal învăţamântul. S-a urmărit schimbul de profesori şi studenţi, participarea la diferite conferinţe, grupuri de lucru, simpozioane internaţionale şi seminarii de lucru (organizate în SUA, Franţa, Germania, Italia, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Kazakhstan, Letonia, Ungaria).

Realizări

  •  învăţamântul superior militar din facultatea noastra s-a aliniat cu cel european, în acord cu prevederile Declaraţiei de la Bologna (19 iunie 1999);
  •  prin planurile de învăţamânt s-a stabilit sistemul de credite ce reprezintă un mijloc adecvat pentru promovarea unei cât mai largi mobilităţi a personalului didactic şi a studenţilor;
  •  s-au iniţiat măsurile necesare cooperării europene în dezvoltarea curriculară şi asigurarea calităţii, în vederea stabilirii unor criterii şi metodologii comparabile.

Anual au loc schimburile reciproce în domeniul participării la exerciţii comune cu instituţii militare similare din Europa.

Au absolvit cursurile Facultăţii de comandă şi stat major studenţi din Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Italia, Republica Populară Chineză.