Banner Banner Banner

FCSM - Personal didactic


Corpul personalului didactic: 42 (prof.univ., conf.univ., lectori univ., asistenţi univ.)

Cadre didactice membre ale unor fundaţii, academii, altor organizaţii:

A. Reprezentare în cadrul organismelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

1. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.). Membri în Comisia de Ştiinţe Socio-Umane şi Economice

- prof. univ. dr. Dumitru Daniel

2. Membri în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Comisia de specialitate (panelul 4) – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică:

- prof.univ.dr. Dumitru Daniel

- prof.univ.dr. Minculete Gheorghe

- prof.univ.dr. Pânzariu Sorin

3. Experţi evaluatori la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S) în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii – comisia 10 – ştiinţe inginereşti (1)

- prof.univ.dr. Dumitru Daniel

- prof.univ.dr. Chiorcea Ion

- prof.univ.dr. Grigore Laurenţiu

- prof.univ.dr. Pânzariu Sorin

- conf.univ.dr. Puricel Ion

4. Experţi în  Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor:

- prof.univ.dr. Chiorcea Ion

- prof.univ.dr. Grigore Laurenţiu

- conf.univ.dr. Roşca Marius

 B. Personal didactic ce desfăşoară activităţi de învăţământ în alte instituţii

- prof.univ.dr. Pânzariu Sorin – Academia Forţelor Terestre

- prof.univ.dr. Minculete Gheorghe – Academia Forţelor Terestre

- prof.univ.dr. Martin Iulian – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

- conf.univ.dr. Roşca Marius – Academia Tehnică Militară

- conf.univ.dr. Agafiţei Titi-Iulian – Academia Tehnică Militară

- prof.univ.dr. Grigore Laurenţiu – Academia  Forţelor Terestre

- conf.univ.dr. Ceascai Viorel – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport  Bucureşti

- prof.univ.dr. Stancu Marian –Academia Militară „Alexandru cel Bun”  din R. Moldova

- prof.univ.dr. Niţu Costinel – Academia Militară „Alexandru cel Bun”  din R. Moldova în domeniul „Artă militară”

C. Membrii în alte asociaţii profesionale

Asociaţia „U.V.S. România”

- prof.univ.dr. Bucinschi Vasile

- conf.univ.dr.ing. Popescu Laurenţiu-Răducu

- conf.univ.dr. Puricel Ion

- conf.univ.dr. Şerbeszki Marius