Banner Banner Banner

FCSM - Planificarea învăţământului

Planurile de învăţamânt sunt fundamentate pe principiul sistemului de credite transferabile şi ale curriculum-ului, cuprinzând discipline obligatorii (fundamentale şi de specialitate), opţionale şi facultative (pentru studiile universitare de licenţă), discipline de cunoaştere avansată şi de pregatire complementară (pentru studiile universitare de masterat), conform ponderilor prevăzute de standardele stabilite pe plan naţional, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Acestea sunt construite pe baza unui ritm săptămânal de minim 20 ore pentru ciclul de studii universitare de licenţă, de minim 16 ore pentru ciclul de studii universitare de masterat .

Programele analitice ale disciplinelor de studiu răspund aceloraşi cerinţe ca şi planurile de învăţamânt şi prevăd: obiectivele disciplinei (cursului), conţinutul de bază, sistemul de evaluare a studenţilor şi bibliografia minimală.

Conducerea Universităţii Naţionale de Apărare” Carol I” asigură multiplicarea cursurilor întocmite de către titularii de discipline (cursuri) şi a altor lucrări necesare unei bune desfăşurări a procesului de învăţamânt.

Facultatea de comandă şi stat major are autonomie universitară deplină în planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul învăţamântului de profil.

Planurile de învăţământ cuprind următoarele discipline:

 • Administrarea patrimoniului
 • Administraţie publică în domeniul securităţii şi apărării
 • Apărarea împotriva terorismului
 • Aplicaţii informatice logistice
 • Artă militară
 • Artă militară – Forţe Aeriene
 • Artă militară – Forţe Navale
 • Artă militară – Forţe Terestre
 • Asigurare financiară
 • Audit public intern
 • Bazele managementului
 • Cercetări operaţionale
 • Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Conducere   militară
 • Conducere logistică
 • Conflicte militare. Lecţii învăţate
 • Contabilitate
 • Contrainformaţii    militare
 • Control intern managerial
 • Control intern şi financiar-fiscal
 • Control intern şi guvernanţă
 • Control şi evaluare
 • Cunoaşterea armatelor moderne
 • Doctrine militare
 • Doctrine politico-militare
 • Drept
 • Drept administrativ
 • Drept internaţional umanitar
 • Drept maritim internaţional
 • Economie politică
 • Educaţie fizică militară
 • Etică şi leadership
 • Exerciţii şi studii de stat major
 • Finanţe
 • Finanţe II (publice şi fiscale)
 • Finanţe publice
 • Fundamente ale ştiinţei militare.
 • Fundamente ale ştiinţei militare. Studii strategice.
 • Geografie militară
 • Geopolitică şi geostrategie
 • Gestiunea financiară a instituţiilor publice
 • Informatică şi securitate informatică
 • Informaţii militare
 • Informaţii pentru apărare
 • Infrastructură teritorială
 • Infrastructuri critice
 • Istoria artei militare
 • Istoria logisticii militare
 • Legislaţie europeană şi naţională în domeniul protecţiei infrastructurilor critice
 • Limbi moderne
 • Limbi moderne – engleză
 • Limbi moderne – franceză
 • Logistica apărării
 • Logistica infrastructurilor critice
 • Logistica operaţiilor multinaţionale
 • Logistică
 • Logistică militară
 • Managementul calităţii
 • Management
 • Management economico-financiar
 • Management logistic
 • Management organizaţional
 • Management public
 • Management strategic
 • Managementul   resurselor  informaţionale
 • Managementul achiziţiilor
 • Managementul aprovizionării
 • Managementul comunicării
 • Managementul crizelor
 • Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale
 • Managementul proiectelor şi programelor
 • Managementul protecţiei mediului
 • Managementul riscului
 • Managementul riscurilor infrastructurilor critice
 • Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Managementul spaţiului aerian
 • Managementul sistemului naţional de apărare
 • Marketing
 • Mascare şi dezinformare
 • Matematici economice şi financiare
 • Merceologie
 • Metodica instruirii şi educării trupelor
 • Metodica proiectării şi simulării acţiunilor
 • Metodica proiectării şi simulării acţiunilor
 • Metodica proiectării şi simulării acţiunilor de logistică
 • Metodica proiectării şi simulării acţiunilor – FA
 • Metodica proiectării şi simulării acţiunilor – FN
 • Metodica proiectării şi simulării acţiunilor – FT
 • Mobilizarea resurselor pentru apărare
 • Modelarea şi simularea acţiunilor militare
 • Monedă şi credit
 • Operaţii în dispozitivul inamicului
 • Operaţii întrunite
 • Operaţii maritime de stabilitate
 • Operaţii multinaţionale
 • Operaţii speciale
 • Pedagogie
 • Politici şi instituţii de securitate
 • Politici şi strategii comunitare
 • Politici şi strategii NATO
 • Pregătirea economiei şi teritoriului pentru apărare
 • Protecţia infrastructurilor critice
 • Protecţia mediului
 • Protecţia mediului în acţiunile militare
 • Prevenirea şi combaterea bioterorismului
 • Protecţia mediului în operaţiile forţelor terestre
 • Psihologie
 • Răspundere materială
 • Război electronic
 • Relaţii internaţionale
 • Relaţii publice
 • Relaţii publice şi tehnici de relaţii publice
 • Rezilienţa infrastructurilor critice
 • Scenarii operative
 • Scenarii operaţionale modelarea şi simularea infrastructurilor critice
 • Scenarii strategice, operative şi tactice
 • Securitatea reţelelor de date şi a telecomunicaţiilor
 • Securitate militară
 • Securitate naţională şi euroatlantică
 • Securitatea informaţiilor clasificate
 • Sisteme de armament
 • Sisteme de bugetare. Sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare
 • Sisteme de bugete
 • Sisteme informatice pentru asistarea deciziei
 • Sisteme informaţionale
 • Statistică economică
 • Strategii de securitate organizaţională şi managementul riscului
 • Strategie
 • Studii de apărare
 • Studii de strategie
 • Tactica armelor – Forţe Aeriene
 • Tactica armelor – Forţe Terestre
 • Tactica genurilor de armă
 • Tactica structurilor de sprijin de luptă din FN
 • Tactica structurilor de sprijin logistic
 • Tactica subunităţilor şi unităţilor
 • Tactica subunităţilor şi unităţilor din FA şi FN
 • Tehnologia informaţiilor şi comunicării
 • Tehnologia informaţiei şi comunicării
 • Teoria deciziei
 • Terminologie specifică structurilor NATO şi UE
 • Transporturi
 • Topografie militară

Sistemul de credite transferabile intra şi interuniversitare permite realizarea unui învăţământ deschis şi mobil, inclusiv ofiţerilor din alte state membre ale Organizaţiei Nord-Atlantice şi partenere, asigurând desfăşurarea pregătirii în sistem “ Joint”.