Banner Banner Banner

FCSM - Preocupări ale Facultăţii de Comandă şi Stat Major

 

- conectarea la sistemul ADL ( Advanced Distributed Learning) NATO;
- crearea unui laborator pentru tehnologii didactice informaţionale;
- dezvoltarea cerinţelor operaţionale pentru aplicaţia informatică bazată pe ,,role-play”;
- crearea cursurilor în format electronic;
- aplicaţii de comandament bazate pe tehnici de modelare şi simulare, în cadrul Centrului de     instruire prin simulare;
- baze de date informatizate cu lecţii şi cursuri;
- crearea şi dezvoltarea bibliotecii virtuale;
- dezvoltarea unui sistem de management educaţional;
- creşterea nivelului de specializare în cunoaşterea limbilor străine.