Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Senatul universitar

  

 

Hotărârea Senatului Universității Naționale de Apărare "Carol I" cu privire la modificarea calendarului organizării și desfășurării alegerilor pentru funcția de rector al Universității Naționale de Apărare "Carol I" 

 


  

„Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.”

(Legea educaţiei naţionale, nr. 1 din 2011, art. 213, alin. 1)

  

Senatul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este format din 23 membri, reprezentanţi ai cadrelor didactice şi studenţilor înmatriculaţi la toate programele de studii derulate.

Principalele atribuţii ale Senatul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” sunt:

  • garantează libertatea academică şi autonomia universitară prin elaborarea, dezbaterea, aprobarea şi revizuirea principalelor documente care reglementează viaţa şi activitatea comunităţii universitare: Carta universitară, Codul de asigurare a calităţii, Codul de etică şi deontologie profesională universitară, Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului;
  • încheie contractul de management cu rectorul acestei instituţii şi aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională;
  • aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii;
  • aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară.

 


  

 

   

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN