Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Senatul universitar

 

 


 

 Hotărârea Senatului Universității Naționale de Apărare "Carol I" cu privire la modificarea calendarului organizării și desfășurării alegerilor pentru funcția de rector al Universității Naționale de Apărare "Carol I" 

 


 

„Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.”

(Legea educaţiei naţionale, nr. 1 din 2011, art. 213, alin. 1)

  

Senatul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este format din 23 membri, reprezentanţi ai cadrelor didactice şi studenţilor înmatriculaţi la toate programele de studii derulate.

Principalele atribuţii ale Senatul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” sunt:

  • garantează libertatea academică şi autonomia universitară prin elaborarea, dezbaterea, aprobarea şi revizuirea principalelor documente care reglementează viaţa şi activitatea comunităţii universitare: Carta universitară, Codul de asigurare a calităţii, Codul de etică şi deontologie profesională universitară, Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului;
  • încheie contractul de management cu rectorul acestei instituţii şi aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională;
  • aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii;
  • aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară.

 


 

   

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici