Banner Banner Banner

Taxe doctorat

 


  

SISTEMUL DE TAXE

OPERANTE LA NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

 

 

1. Taxa pentru susținerea examenului de admitere – 400 lei.

2. Taxa de studii doctorale - 6000 lei/ an univesitar și se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică.

3. Taxa pentru susținerea tezei de doctorat - 3350 lei/ teză.

4. Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente perioadelor de pregătire şi nici cele specifice susţinerii tezei de doctorat.

5. Taxa pentru susținerea tezei de abilitare - 3850 lei.

6. Taxa pentru reverificarea tezei de doctorat - 100 lei.

 

Notă:

1. Studenții doctoranzi înmatriculați la studii anterior anului universitar 2016-2017 beneficiază de taxe de studii conform sistemelor de taxe aprobate de senatul universitar, valabile la data semnării contractelor de studii.

2. Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

3. Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei de studii doctorale pentru personalul militar și personalul civil cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu MApN.

4. Încasarea taxelor aferente programelui de studii universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.

 

 

 

 

 

 

 

Admitere doctorat