Vizita ministrului apărării naționale din Republica Angola la
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

 

O delegație a Republici Angola, condusă de ministrul apărării naționale, generalul Kundi Paihama, a efectuat luni 13 aprilie a.c., o vizită oficială la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

După primirea de către comandantul (rectorul) universității, generalul-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, delegației i-au fost prezentate concepția învățământului militar superior din cadrul instituției, principalele structuri funcționale de învățământ, fiind totodată analizate perspectivele unei colaborări în domeniu.

Distinsul oaspete și-a manifestat interesul pentru pregătirea, în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, a unor ofițeri superiori din Angola.

Au fost vizitate, de asemenea, Galeria comandanților, Aula universității, Amfiteatrul Nicolae Iorga, Sala Senatului, Galeria profesorilor, vizita finalizându-se cu semnarea în cartea de onoare a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.