Ceremonie militară de predare - primire a comenzii Universității Naționale de Apărare „Carol I”

 

În data de 03 martie 2009, Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”, a găzduit ceremonia de predare – primire a Drapelului de luptă și a funcției de comandant (rector) al Universității Naționale de Apărare „Carol I” între generalul de flotilă aeriană prof. univ. dr. Florian Răpan și generalul locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti.

La activitate au participat, în numele ministrului Apărării Naționale, secretarul de stat, domnul Viorel Oancea, șeful Statului Major General, amiral prof. univ. dr. Gheorghe Marin, oficialități militare de cel mai înalt rang, precum și atașați ai apărării acreditați la București.

Generalul locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti este astfel noul comandant (rector) al Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Doctor în științe militare și în științe politice, absolvent a numeroase forme de pregătire, dintre care amintim, Colegiul de Comandă și Stat Major al S.U.A., Colegiul de Apărare N.A.T.O. de la Roma, Cursul Internațional de Transformare a Apărării, Monterey, California, autor a numeroase cărți cu tematică militară și a peste 100 de articole de specialitate și comunicări științifice, general locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti revine, cu plăcere, după cum a spus în alocuțiunea sa, în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, instituția în care a parcurs toate treptele unei cariere didactice, de la lector la profesor universitar conducător de doctorat.

Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, domnul Viorel Oancea, și-a exprimat convingerea că prin numirea generalului locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, calitatea și eficiența actului didactic vor crește, experiența noului comandant și rector alături de un corp profesoral valoros și o bază materială modernă, creând premisele obținerii performanței în cea mai importantă instituție de învățământ superior din România.