Festivitatea de deschiderea a anului universitar 2009-2010

 

 

Joi, 1 octombrie 2009, în prezența ministrului apărării naționale, domnul Mihai Stănișoară, în Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”, a avut loc festivitatea de deschiderea a anului universitar 2009-2010, moment festiv, înălțător și un prilej de a aduce omagiul nostru iluștrilor înaintași, eroilor patriei și  a ne exprima recunoștința față de toți cei care și-au marcat existența prin fapte înălțătoare în slujba poporului român.
Istoria ne amintește că, în data de 8 august 1889, la castelul Peleș, regele Carol I al României semna Înaltul Decret Regal nr. 2073, prin care se înființa, pe lângă Marele Stat Major, “Școala Superioară de Resbel”.
În cei 120 de ani activitate, aici s-au format cadrele de bază ale armatei, precum și  cadre din celelalte structuri ale sistemului național de apărare. Un important număr de studenți și cursanți străini, precum și de personalități din societatea civilă au urmat cursurile universități.
În cuvântul de deschidere, domnul general-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI - comandantul (rectorul) universității, a subliniat că învățământul și cercetarea științifică din Universitatea Națională de Apărare "Carol I", desfășurate sub auspiciile celor mai înalte valori ale patriotismului, integrează, în mod armonios, principiile procesului Bologna cu standardele NATO, oferind studenților o largă arie de programe de studii, în cadrul cărora se regăsesc nu numai studenți militari ci și un număr din ce în ce mai mare de studenți civili, în special la nivelul studiilor universitare de masterat și de doctorat.
Acoperită de o tradiție glorioasă, după cum sublinia în mesajul său transmis cu această ocazie ministrul apărării naționale Mihai Stănișoară, instituția militară de învățământ superior este angrenată într-o competiție cu ea însăși pentru a asigura studenților și cursanților cele mai bune condiții de pregătire, cerință obligatorie în vederea desfășurării unui învățământ modern, de calitate, centrat pe student, pe structura psihointelectuală a acestuia.
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, ca instituție de învățământ militar superior, integrată sistemului național educațional, și-a însușit printr-o largă deschidere, provocarea de a juca un rol important în definirea spațiului național al învățământului militar superior, de participare activă la construirea spațiului european și euro-atlantic al învățământului militar superior, rezultatele în acest sens fiind remarcabile.
Sunt argumente care dau convingerea că Universitatea Națională de Apărare     “Carol I” este și, cu atât mai mult, va continua să fie o instituție prestigioasă a armatei și a învățământului superior românesc.