Vizita șefului Statului Major General al Forțelor Terestre din Italia

la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

 

 

O delegație a Statului Major General al Forțelor Terestre din Italia, condusă de generalul-locotenent Fabrizio Castagnetti, șeful Statului Major General al Forțelor Terestre din Italia a efectuat joi 23 aprilie a.c., o vizită oficială  la Universitatea  Națională de Apărare „Carol I”.

După primirea de către comandantul (rectorul) universității, generalul-locotenent prof. univ.   dr. Teodor Frunzeti, delegației i-au fost prezentate elemente reprezentative ale universității, cum ar fi: Galeria comandanților, Aula universității, Amfiteatrul Nicolae Iorga, Sala Senatului, Galeria profesorilor.

Agenda discuțiilor a inclus concepția învățământului militar superior din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, principalele structuri funcționale de învățământ, fiind totodată analizate perspectivele unei colaborări în domeniu.

Cu acest prilej, distinsul oaspete a prezentat, pentru cadrele didactice și ofițerii studenți și cursanți ai universității, expunerea cu tema: „Operațiile Multinaționale ale Forțelor Terestre Italiene” cu referire specială la Teatrele de Operații din Liban și Afganistan, cât și despre operațiile desfășurate împreună cu militarii români în teatrele de operații din Kosovo și Irak.

La finalul vizitei, șeful Statului Major General al Forțelor Terestre a semnat în cartea de onoare a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.