Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațional㠄STRATEGII XXI” - ,,Universul Științei Militare”

 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a organizat în perioada 14-15 aprilie 2011 sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională cu tema: „Universul Științei Militare”.

Manifestarea, ajunsă la cea de a VII a ediție, a constituit un prilej deosebit pentru realizarea unui schimb de opinii, idei și experiențe între specialiști civili și militari în domenii importante ca: securitate și apărare; studii de apărare, geopolitică și strategie militară; logistică; limbi străine și operații multinaționale; management și educație; sisteme informaționale; drept; logistică, finanțe și contabilitate; comunicare publică, interculturală și de influențare.

În cuvântul de deschidere comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, generalul-locotenent prof.univ.dr. Teodor Frunzeti, a subliniat preocuparea tot mai crescută pentru îmbunătățirea teoriilor și principiilor științifice militare, manifestată prin participările deosebit de active la viața publicistică în domeniu.

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea a apreciat manifestarea științifică ca fiind: ,,o excelentă ocazie pentru lărgirea orizontului de informații, de analiză și de dezvoltare a unor noi concepte în domeniile de avangardă ale cercetării științifice în problematica fenomenului militar contemporan și domeniile conexe acestuia.”

La sfârșitul lucrărilor în plen comandantul (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I” a decernat premiile oferite de către Fundația ,,General Ștefan Guș㔠pentru cea mai bună carte și pentru cel mai bun articol, acestea fiind adjudecate de către lt.col. lect.univ.dr. Ion Călin, respectiv asistent de cercetare doctorand Cristina Bogzeanu.

La activitate au participat peste 300 de reprezentanți ai unor universități și institute de cercetare din țară și din state precum : Italia, Germania, Bulgaria, Ucraina, înalți oficiali și cadre de conducere din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului, rectori ai unor instituții de învățământ superior civile și militare, reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, cadre didactice, cercetători, atașați militari acreditați la București.