Vizita șefului Statului Major General al Forțelor Armate Polone la

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

 

O delegație a Statului Major General al Forțelor Armate din Polonia, condusă de general Franciszek Gabor, șeful Statului Major General al Forțelor Terestre din Polonia a efectuat joi 08 octombrie a.c., o vizită oficială  la Universitatea  Națională de Apărare „Carol I”.

După primirea de către comandantul (rectorul) universității, generalul-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, delegației i-au fost prezentate elemente reprezentative ale universității, cum ar fi: Galeria comandanților, Aula universității, Amfiteatrul Nicolae Iorga, Sala Senatului, Galeria profesorilor, Laboratorul de simulare a acțiunilor militare.

Agenda discuțiilor a inclus concepția învățământului militar superior din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, principalele structuri funcționale de învățământ, fiind totodată analizate perspectivele unei colaborări în domeniu.

Cu acest prilej, distinsul oaspete a prezentat, pentru cadrele didactice și ofițerii studenți și cursanți ai universității, expunerea cu tema: „Noul concept strategic al NATO”.

La finalul vizitei, șeful Statului Major General al Forțelor Terestre din Polonia a semnat în Cartea de Onoare a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Activitatea se înscrie în cadrul general de dezvoltare a relațiilor bilaterale în domeniul învățământului militar superior cu Republica Polonă.